Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hòa Bình

Đổi mới và trách nhiệm

- 06:47, 21/07/2022

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hòa Bình Khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình NGÔ VĂN TUẤN. Ảnh Trần Tâm

Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, đề án đã được HĐND tỉnh ban hành, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 đã đề ra, tạo tiền đề và động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình NGÔ VĂN TUẤN

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, khả thi để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022. Mặt khác, trên cơ sở nắm chắc tình hình thực tiễn của địa phương và xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu trình kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, chất vấn nhiều vấn đề quan trọng được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm. Trong đó, có tình trạng vận chuyển, khai thác đất trái phép ảnh hưởng đến dân sinh và môi trường; việc sai lệch, chồng lấn trong giao đất lâm nghiệp; tiến độ thực hiện dự án đường Hoàng Văn Thụ trên địa bàn thành phố Hòa Bình và bảo đảm tiến độ dự án trong thời gian tới…

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, các “tư lệnh ngành” đã nghiêm túc, trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, đưa ra nhiều giải pháp căn cơ khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý ở lĩnh vực phụ trách. “Với trách nhiệm của mình, HĐND tỉnh đề nghị, UBND tỉnh tích cực chỉ đạo giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền lợi của cử tri và Nhân dân. HĐND tỉnh sẽ ban hành thông báo nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở để giám sát UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh.

Thông qua 36 nghị quyết quan trọng

Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, khách quan, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 36 nghị quyết để tiếp tục thể chế các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành theo quy định của pháp luật. Trong đó, có: Nghị quyết quy định điều kiện về nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp trên địa bàn tỉnh; 3 nhóm nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục về quy định mức học phí, mức thu khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục; chính sách đặc thù đối với giáo viên và học sinh trường chuyên; nhóm 6 tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn; 17 nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư và một số nội dung khác. “Đây là những cơ chế, chính sách đặc biệt quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cho biết.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh Trần Tâm
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp
Ảnh Trần Tâm

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị, UBND tỉnh cần chỉ đạo các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nghị quyết của kỳ họp, bảo đảm đúng quan điểm, mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả và khả thi. Đặc biệt, sau kỳ họp, HĐND tỉnh cần tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, thông báo kết quả kỳ họp đến cử tri; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị đến HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và hệ thống chính trị các cấp trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành các nghị quyết mới được thông qua; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được. Bên cạnh đó, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động; kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh; khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phục hồi kinh tế sau dịch bệnh Covid-19, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Trần Tâm