Hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội

Đổi mới, sâu sát, khoa học và hiệu quả

- Thứ Bảy, 15/01/2022, 05:58
Với phương châm hoạt động của cả nhiệm kỳ là “Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”, năm 2021, HĐND các cấp TP. Hà Nội đã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. Đáng chú ý, năm qua đã đánh dấu công tác lãnh đạo, chỉ đạo được Thường trực HĐND thành phố triển khai nghiêm túc, quyết liệt và toàn diện, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”.

Ban hành nhiều cơ chế, chính sách sát thực tiễn

Ngày 14.1, Thường trực HĐND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp thành phố năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo báo cáo của Thường trực HĐND thành phố, trong năm 2021, HĐND các cấp thành phố đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy; ban hành các quy chế, quy định, phân công nhiệm vụ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ. Qua đó, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy; quyết liệt tập trung phòng, chống dịch Covid-19, tạo điều kiện ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và từng địa phương.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác hoạt động của HĐND thành phố năm 2021
Ảnh: P.Long

Cùng với đó, công tác phối hợp hoạt động giữa HĐND các cấp và giữa Thường trực HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị thường xuyên và chặt chẽ hơn. HĐND các cấp đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi. Hoạt động giám sát, khảo sát ngày càng đi vào thực chất, đúng trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Hoạt động TXCT được tổ chức linh hoạt, phù hợp với thực tế. Công tác phối hợp, điều hòa, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan liên quan và HĐND các cấp được duy trì chặt chẽ, rõ trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả cao.

Theo đánh giá của các đại biểu: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4, HĐND các cấp đã thích ứng, điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời ban hành nhiều chính sách kịp thời. Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận, đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề tới toàn bộ đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn và ảnh hưởng tới hoạt động HĐND các cấp. Trong đó, một số chương trình công tác, hoạt động phải thay đổi, giãn, hoãn hoặc thôi không thực hiện. Đặc biệt, các hoạt động giám sát, giải trình, TXCT, tiếp công dân, giao ban chuyên đề đều bị ảnh hưởng, tỷ lệ triển khai, chất lượng so với kế hoạch không cao.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND thành phố đã phát động phong trào thi đua năm 2022 trong HĐND các cấp thành phố với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”. Đồng thời, 30 tập thể có thành tích trong công tác hoạt động của HĐND thành phố năm 2021 đã được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng.

Nâng cao vị thế HĐND trong hệ thống chính trị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Trong năm 2021, ngay sau cuộc bầu cử, HĐND các cấp đã kiện toàn bộ máy để hoạt động ổn định ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ. Trong đó, HĐND thành phố đã tổ chức thành công các kỳ họp gắn liền với các nội dung lớn như: Dự án đường Vành đai 4; cải tạo chung cư cũ, quốc lộ 1, quốc lộ 6, đường 32, đường nối Đại lộ Thăng Long; các chính sách về an sinh, trợ cấp xã hội, xây dựng nông thôn mới... "Hà Nội đã thích ứng an toàn với phòng, chống dịch, cùng với các cơ chế, chính sách của Trung ương. Đặc biệt, HĐND thành phố đã ban hành rất kịp thời các nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù cho các lực lượng tuyến đầu, các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19", Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ.

Nhấn mạnh năm 2022 là thời điểm quan trọng để tiếp tục bứt phá, tăng tốc nhằm thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường… Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu: HĐND các cấp phải tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy tối đa chức trách nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định luật. Theo đó, HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả, thực chất, đúng quy định và định lượng rõ được kết quả, khẳng định vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị. Đồng thời, tiếp tục tăng cường mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, có kế hoạch ngay từ đầu năm để chủ động triển khai, đặc biệt là trong xây dựng nghị quyết, giám sát, chất vấn, giải trình.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, ngoài 3 chương trình mục tiêu của Trung ương về nông thôn mới, công tác giảm nghèo và chính sách dân tộc, Hà Nội hiện đang tập trung cho chương trình mục tiêu của thành phố về xây dựng trường chuẩn quốc gia, củng cố hệ thống y tế cơ sở, đầu tư tu bổ di tích lịch sử văn hóa. "HĐND các cấp phải nhận thức rõ công việc của mình để chủ động thực hiện chức trách, từ quyết nghị tới giám sát, phải thể hiện rõ tính liên thông, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới trong hoạt động từ thành phố tới cơ sở", Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý.

PHI LONG