Nâng cao chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND cấp huyện tỉnh Lào Cai

Đề nghị dừng đầu tư dự án chậm tiến độ, không còn phù hợp

- Chủ Nhật, 16/10/2022, 06:38 - Chia sẻ

Quá trình thẩm tra, các Ban HĐND huyện Bảo Yên, Lào Cai đã tham mưu Thường trực HĐND huyện có ý kiến đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trình dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung các nội dung chưa bảo đảm, hoặc chưa phù hợp trước khi trình HĐND quyết định. Đặc biệt, qua giám sát, khảo sát, các Ban thẩm tra đã đề nghị HĐND huyện dừng thực hiện chủ trương đầu tư một số dự án chậm tiến độ và không còn phù hợp với định hướng phát triển, cũng như phương án tài chính ban đầu của các dự án.

Điều chỉnh, bổ sung các nội dung chưa bảo đảm hoặc chưa phù hợp

Trên cơ sở Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Thường trực HĐND huyện Bảo Yên đã phân công các ban HĐND chủ động tham gia với cơ quan chuyên môn của UBND huyện ngay từ khi bắt đầu xây dựng dự thảo nội dung; kết hợp tăng cường tổ chức khảo sát, giám sát những nội dung liên quan phục vụ thẩm tra. Các Ban đã chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan, nghe trước, góp ý các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp; tổ chức khảo sát, thu thập thông tin đối với những vấn đề lớn, phức tạp. Đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, phương hướng xử lý đối với những vấn đề còn chưa thống nhất.

Quá trình thẩm tra, các Ban HĐND đã tham mưu Thường trực HĐND huyện có ý kiến đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trình dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung các nội dung chưa bảo đảm hoặc chưa phù hợp trước khi trình HĐND quyết định như: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng phù hợp trước khi trình quyết định chủ trương đầu tư dự án, công trình; bổ sung hồ sơ pháp lý liên quan hoặc đưa thêm các giải pháp để triển khai thực hiện một số dự án phát triển quỹ đất có hiệu quả (như dự án khu dân cư trung tâm xã Điện Quan, dự án San tạo mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật phía bên phải đường vào Ban chỉ huy Quân sự huyện…). Đặc biệt, qua giám sát, khảo sát, các ban thẩm tra đã đề nghị HĐND huyện dừng thực hiện chủ trương đầu tư một số dự án chậm tiến độ và không còn phù hợp với định hướng phát triển, cũng như phương án tài chính ban đầu của các dự án.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Bảo Yên Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - ẢNH THU DỊU
Quang cảnh Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Bảo Yên Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ảnh: Thu Dịu

Nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho đại biểu

Yêu cầu đặt ra là nội dung báo cáo thẩm tra của các ban HĐND phải thể hiện rõ được chính kiến của ban về các vấn đề thẩm tra cũng như cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, những tác động, hiệu quả đến từng lĩnh vực. Trong đó, cần thể hiện rõ những vấn đề ban nhất trí, không nhất trí để kỳ họp tiếp tục thảo luận và quyết định; kết luận của việc thẩm tra phải cụ thể, rõ ràng về những vấn đề trọng tâm, có đề xuất phương hướng, biện pháp giải quyết để nghị quyết khi ban hành đạt chất lượng cao.

Tuy nhiên, trên thực tế một số tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND gửi về Thường trực HĐND còn chậm so với yêu cầu; một số cơ quan được giao chủ trì soạn thảo chưa chủ động phối hợp với các ban HĐND ngay từ đầu quá trình xây dựng tờ trình, dự thảo nghị quyết. Việc triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 của cơ quan trình dự thảo nghị quyết còn lúng túng. Bên cạnh đó, thành viên các ban HĐND chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, mỗi thành viên cơ bản có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực chuyên ngành nhất định. Trong khi đó, chức năng, nhiệm vụ của ban, lĩnh vực hoạt động khá rộng, nên có lúc, có việc phản biện chưa đáp ứng yêu cầu; chuyên viên giúp việc ban còn thiếu đã ảnh hưởng đến công tác tham mưu cho các ban.

Từ thực tế trên, để hoạt động thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm chất lượng, mang tính phản biện cao, Thường trực HĐND huyện Bảo Yên cho rằng, cùng với việc các tờ trình, dự thảo nghị quyết phải được gửi tới Thường trực HĐND và các Ban HĐND đúng thời gian, các ban HĐND cần được cung cấp kịp thời, đầy đủ về thông tin. Trưởng ban (hoặc phó ban) cần được mời tham dự các hội nghị liên quan đến lĩnh vực phụ trách; các hội nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khi thảo luận, thông qua các nội dung trình tại kỳ họp HĐND để kịp thời nắm bắt thông tin, thống nhất quan điểm chỉ đạo, góp phần định hướng trong các hoạt động thẩm tra của các ban về các nội dung có liên quan.

Đặc biệt, cần nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho đại biểu dân cử ở cơ sở thông qua các hoạt động khảo sát, giám sát để nắm bắt thông tin phục vụ công tác thẩm tra. Bởi, một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra do các thành viên ban HĐND thiếu thông tin liên quan đến nội dung thẩm tra, dẫn đến báo cáo thẩm tra chỉ có thể đưa ra những đánh giá chung chung, thiếu lập luận sắc sảo và tính phản biện.

HÀ HƯƠNG