Dư âm Kỳ họp bất thường lần thứ Hai, Quốc hội Khóa XV

Đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn đất nước

- Thứ Tư, 11/01/2023, 06:39 - Chia sẻ

Đặt lợi ích của nhân dân trong mọi quyết sách, Kỳ họp bất thường lần thứ Hai, Quốc hội Khóa XV đã khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân cả nước. Đánh giá về kết quả kỳ họp, đại diện nhiều cơ quan dân cử các địa phương cùng chung nhận định: kỳ họp bất thường đã dần trở thành hoạt động “bình thường” của Quốc hội để xem xét, quyết định các nội dung hết sức quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn đất nước.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc NGUYỄN TRUNG HẢI: Tinh thần chủ động, vì lợi ích của nhân dân

Đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn đất nước -0

Diễn ra trong vòng 4 ngày, với sự chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng, cách thức làm việc khoa học, linh hoạt, các nội dung đề ra đều được Quốc hội thảo luận và cho ý kiến hết sức kỹ lưỡng, tiếp thu và giải trình đầy đủ trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Trong số 5 nội dung được đưa ra tại kỳ họp bất thường này, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Ngoài ra, việc Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cũng sẽ góp phần giải quyết những tồn tại trong ngành y tế, cũng như những vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh hiện nay, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước.

Tại phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Hai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh: “Kỳ họp bất thường lần này là hoạt động bình thường của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn” cho thấy tinh thần chủ động của Quốc hội, vì lợi ích của nhân dân. Việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ Hai của Quốc hội Khóa XV tiếp tục khẳng định bản lĩnh, quyết tâm chính trị của Quốc hội, với mục tiêu cao nhất là đặt lợi ích của nhân dân trong mọi quyết sách.

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, tôi thấy chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rất đúng, sát thực tiễn. Theo đó, các địa phương cần đổi mới tư duy, có cách tiếp cận và giải pháp mới, tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo và điều hành; vừa tập trung khắc phục, hóa giải thành công khó khăn, thách thức, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, nhất là giải quyết những khâu, những mặt còn trì trệ, vừa triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ có tính trung hạn và dài hạn bằng các giải pháp căn cơ, đồng bộ và có hệ thống. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh kịp thời cho người dân, doanh nghiệp, kiến tạo các không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới. Coi trọng phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; khẩn trương nghiên cứu, xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để chấn hưng và phát triển văn hóa như Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc…

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Thanh Hóa LÊ THỊ NHƯ HOA: Tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn

Đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn đất nước -0

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề lớn, cấp bách và quan trọng tại Kỳ họp bất thường lần thứ Hai, góp phần tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; đồng thời, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo.

Ngoài thực hiện công tác nhân sự, Quốc hội đã thông qua 3 nghị quyết rất quan trọng, gồm: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1.1.2023 đến ngày 31.12.2024; Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

Những nghị quyết này rất cấp bách và có ý nghĩa quan trọng đối với giai đoạn phát triển tới của đất nước, nhằm cụ thể hóa rõ hơn các quan điểm phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2030, về tổ chức không gian phát triển và các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Đồng thời, giúp bảo đảm quyền lợi của người dân, giúp các đơn vị y tế thuận lợi hơn trong hoàn thành giải quyết các chế độ, chính sách liên quan đến phòng, chống dịch.

Đặc biệt, việc Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của ngành y tế mà Luật năm 2009 chưa bao phủ hết. Đặc biệt là vấn đề tài chính y tế liên quan đến nhiều vấn đề như việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT; khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu; việc huy động các nguồn lực xã hội cho lĩnh vực y tế; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh… Đây là đạo luật rất quan trọng, cấp bách đối với ngành y tế và tác động sâu sắc tới người dân, thể hiện sự thận trọng, kỹ lưỡng đối với nội dung quan trọng này nhằm bảo đảm chất lượng của hệ thống thể chế, pháp luật; đồng thời, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Cùng với quyết đáp kịp thời của Quốc hội, cử tri và nhân dân đang chờ đợi sự kịp thời trong tổ chức, triển khai thực hiện trong thực tiễn với tinh thần “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh.

Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu CHÂU VŨ: Đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước

Đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn đất nước -0

Kỳ họp bất thường diễn ra ngay trong những ngày đầu năm 2023, xem xét, quyết định các nội dung hết sức quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn đất nước cho thấy tính kịp thời, đúng đắn và ngày càng chuyên nghiệp của Quốc hội. Quốc hội, các ĐBQH đã phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng. Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan liên quan cũng đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của ĐBQH, hoàn thiện dự án luật, dự thảo nghị quyết với chất lượng cao nhất để Quốc hội xem xét, quyết định.

Qua theo dõi các phiên làm việc, tôi cho rằng kỳ họp đã đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng và niềm tin của cử tri và nhân dân gửi gắm ở Quốc hội vào những ngày đầu năm mới 2023. Tin rằng, những quyết sách vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp sẽ được các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần giải quyết nhiều “điểm nghẽn” trong đời sống kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) TRÌNH VĂN NHÃ: Quốc hội hành động, vì lợi ích của nhân dân

Đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn đất nước -0

Mặc dù diễn ra trong một tuần nhưng kỳ họp đã giải quyết nhiều nhiệm vụ căn cơ, được nhân dân quan tâm, đặc biệt Quốc hội đã xem xét, biểu quyết với sự nhất trí cao thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và thông qua 3 nghị quyết, gồm: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1.1.2023 đến ngày 31.12.2024; việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan và chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022…

Việc tổ chức kỳ họp bất thường tiếp tục khẳng định Quốc hội luôn nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích của nhân dân. Đặc biệt, với việc thông qua những quyết sách mạnh mẽ, quyết liệt, Quốc hội đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo cơ sở pháp lý thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước… Để đạt được kết quả này, có thể thấy, các ĐBQH đã tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng, có tính xây dựng cho các nội dung của kỳ họp. Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hữu quan đã nỗ lực tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của các vị đại biểu.

Thành công cũng như kết quả tại kỳ họp minh chứng cho tính kịp thời, đúng đắn của Quốc hội trong bối cảnh thực tiễn có nhiều biến động như hiện nay. 

TRỌNG HIẾU - ĐÀO CẢNH - DIỆP ANH - HẢI THANH thực hiện