Giám sát việc vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bài cuối: Tránh lãng phí, gây bức xúc trong dư luận

- Thứ Sáu, 02/12/2022, 06:18 - Chia sẻ

Các dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Italia tài trợ như Dự án nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế, trong đó có các công trình Trạm Y tế xã: Hải Lâm, Hải Sơn và thị trấn Hải Lăng; Dự án Hệ thống cấp nước xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng và Dự án Hệ thống cấp nước xã Vĩnh Long - Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh tuy đã điều chỉnh thời gian thực hiện nhưng dự báo khó khăn còn kéo dài. Đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục kiến nghị cho phép tỉnh Quảng Trị tái cấu trúc dự án đầu tư, sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn xã hội hóa để triển khai, tránh lãng phí, gây bức xúc trong dư luận.

Đó là một nội dung kiến nghị đáng chú ý của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị qua giám sát việc vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn.

Tăng cường giám sát việc vận động, quản lý, sử dụng

Nguồn vốn ODA bổ sung vốn đầu tư phát triển, được đầu tư cho một số ngành, lĩnh vực theo tiêu chí của nhà tài trợ. Do đó, Đoàn giám sát kiến nghị HĐND tỉnh khi phân bổ nguồn vốn đầu tư công thuộc tỉnh quản lý phải có sự cân đối, hài hòa chung giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương không được đầu tư từ nguồn vốn ODA.

Đáng chú ý, các dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Italia tài trợ như Dự án nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế, trong đó có các công trình Trạm Y tế xã: Hải Lâm, Hải Sơn và thị trấn Hải Lăng; Dự án Hệ thống cấp nước xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng và Dự án Hệ thống cấp nước xã Vĩnh Long - Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh. Các dự án này thực hiện chuyển tiếp qua giai đoạn 2021 - 2025, tuy đã điều chỉnh thời gian thực hiện đến ngày 31.12.2022 nhưng dự báo khó khăn còn kéo dài do các đề xuất tái cấu trúc của địa phương chưa được Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương giải quyết triệt để. Đoàn giám sát đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục kiến nghị với Chính phủ, các bộ ngành Trung ương cho phép tỉnh Quảng Trị tái cấu trúc dự án đầu tư, sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn xã hội hóa để triển khai thực hiện, nhằm sớm đưa vào sử dụng, tránh lãng phí, gây bức xúc trong dư luận.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành cơ chế vận động vay vốn ODA phù hợp quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, định hướng của Chính phủ và phù hợp với thực tiễn địa phương. Cùng với đó, tăng cường giám sát tình hình vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA.

Bài cuối: Tránh lãng phí, gây bức xúc trong dư luận
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình vận động, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay nước ngoài, công tác giải phóng mặt bằng 
Ảnh: Thanh Trúc

Tập trung giải quyết các điểm “nghẽn” về giải phóng mặt bằng

Đối với UBND tỉnh, Đoàn giám sát đề nghị tập trung giải quyết các điểm “nghẽn” về giải phóng mặt bằng, tái định cư và các mỏ đất làm vật liệu san lấp cho các công trình xây dựng hạ tầng giao thông của các công trình sử dụng vốn ODA. Chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan sớm công bố giá đất làm vật liệu xây dựng; đồng thời, kiểm tra cập nhật giá vật liệu xây dựng sát với giá thị trường, đặc biệt là cát xây dựng để góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên địa bàn.

Xây dựng và trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định cơ chế sử dụng nguồn lực đầu tư thay thế khi hết thời gian thực hiện đối với các công trình, dự án do Chính phủ Italia tài trợ (Dự án nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế, trong đó có các công trình Trạm Y tế xã: Hải Lâm, Hải Sơn và thị trấn Hải Lăng; Dự án Hệ thống cấp nước xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng và Dự án Hệ thống cấp nước xã Vĩnh Long - Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh) sau khi được Chính phủ cho phép tái cấu trúc dự án đầu tư.

Thực hiện các giải pháp mạnh đưa tài nguyên cơ sở dữ liệu đất đai của Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai kết nối liên thông với các ngành, các địa phương; khơi thông về giải quyết thủ tục hành chính cho Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Me Kong mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị.

Đối với Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Me Kong: khẩn trương giải quyết vướng mắc để thi công đường hai đầu cầu Dây Văng bắc qua sông Hiếu; sớm phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đông Hà; rà soát lại 3 công trình không thực hiện vì thiếu vốn. Chỉ đạo UBND thành phố Đông Hà, UBND huyện Hướng Hóa đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng; trường hợp những tuyến, đoạn tuyến đến ngày 31.12.2022 địa phương không giải phóng mặt bằng được thì thi công theo hiện trạng để kết thúc dự án, phần còn lại giao cho UBND thành phố Đông Hà, UBND huyện Hướng Hóa chủ động bố trí từ ngân sách địa phương đã phân cấp quản lý để đầu tư hoàn thành theo thiết kế được duyệt.

Đối với Dự án hạ tầng cơ bản cho Phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị: chỉ đạo chủ đầu tư, BQL Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh (đơn vị ủy thác quản lý dự án) thường xuyên kiểm tra, rà soát đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời, cập nhật tiến độ thi công của các nhà thầu theo mặt bằng đã được bàn giao; giám sát chặt quá trình thi công, nếu vi phạm thì kiên quyết chấm dứt hợp đồng theo quy định. Chỉ đạo UBND các huyện vùng dự án (chủ đầu tư hợp phần giải phóng mặt bằng) đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, trường hợp có những tuyến hoặc đoạn tuyến khó khăn về giải phóng mặt bằng thì cắt giảm để chuyển vốn sang bổ sung cho các hạng mục mới.

HOÀNG MAI