Giám sát việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bài cuối: Ưu tiên ngành nghề tiên tiến, thân thiện với môi trường

- Thứ Tư, 07/09/2022, 06:32

Để nâng cao hiệu quả việc chấp hành pháp luật về thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Bắc Giang kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh: chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai quy hoạch, dành quỹ đất xây dựng các khu nhà ở cho công nhân tại các KCN, phát triển công nghiệp đồng bộ với phát triển đô thị, dịch vụ; nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn thu hút dự án đầu tư, tập trung ưu tiên thu hút các ngành nghề, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường… Yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm trong thẩm định, chấp thuận, lựa chọn nhà đầu tư.

Phát triển công nghiệp đồng bộ với phát triển đô thị, dịch vụ

Trên cơ sở nhận định sát đúng tình hình và nguyên nhân, Đoàn giám sát kiến nghị UBND tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra kế hoạch, lộ trình cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tại kỳ họp giữa năm 2024.

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá các quy định, cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan tới quản lý, thu hút đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp để kịp thời ban hành mới, ban hành thay thế, sửa đổi, bổ sung bảo đảm theo quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai quy hoạch, dành quỹ đất xây dựng các khu nhà ở cho công nhân tại các KCN, phát triển công nghiệp đồng bộ với phát triển đô thị, dịch vụ để tạo ra “hệ sinh thái công nghiệp” hoàn chỉnh. Căn cứ Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg, rà soát và có lộ trình đưa ra khỏi quy hoạch các cụm công nghiệp không bảo đảm quy định, không phù hợp với Quy hoạch.

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các KCN, CCN. Dành nguồn lực đầu tư hạ tầng bên ngoài hàng rào KCN bảo đảm tính kết nối, đồng bộ với hệ thống hạ tầng bên trong và phù hợp với các quy hoạch liên quan được duyệt. Rà soát kiểm tra hệ thống thu gom xử lý nước thải, đường giao thông xung quanh các khu, cụm công nghiệp đã hoạt động trước năm 2018 để có giải pháp khắc phục những bất cập, hạn chế tại các khu vực này. Cùng với đó, đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng sớm đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng bên trong các KCN, CCN, nhất là các công trình công cộng, cây xanh, bảo vệ môi trường. Cụ thể, các KCN: Hòa Phú, Vân Trung, Quang Châu, Song Khê - Nội Hoàng và các CCN Lăng Cao, Yên Lư, Việt Nhật…

Đoàn giám sát nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn thu hút dự án đầu tư, tập trung ưu tiên thu hút các ngành nghề, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, xác định các ngành nghề trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh. Thực hiện phân vùng chức năng ngay trong từng KCN để thu hút đầu tư; phân định cụ thể ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư vào các CCN nhằm tránh sự cạnh tranh trong thu hút nhà đầu tư thứ cấp và bất cập trong quá trình dự án đi vào hoạt động…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh - ẢNH MINH LINH
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh
Ảnh: Minh Linh

Nâng cao trách nhiệm trong chấp thuận, lựa chọn nhà đầu tư

Một nội dung Đoàn giám sát HĐND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh đối với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố chính là nâng cao trách nhiệm trong thẩm định, chấp thuận, lựa chọn nhà đầu tư.

Cụ thể, Sở Công thương nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đầu tư, thành lập CCN; tham mưu UBND tỉnh lựa chọn các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN có năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư nâng cao chất lượng thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án trong CCN, nhất là các dự án thuê lại nhà xưởng. Ban Quản lý các KCN, nâng cao chất lượng thẩm định lựa chọn nhà đầu tư thứ cấp vào các KCN để lựa chọn được các nhà đầu tư đáp ứng đủ các tiêu chí; cùng với đó, phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu cho UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội phục vụ các KCN hiện có, đề xuất giải pháp sớm thực hiện bảo đảm giải quyết nhu cầu về nhà ở của công nhân tại các KCN…

Đối với UBND các huyện, thành phố, cần nâng cao trách nhiệm trong việc tham gia ý kiến về chấp thuận, lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm quy định. Rà soát quy 12 hoạch chi tiết các cụm công nghiệp, yêu cầu các Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng đầu tư hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, nhất là khu xử lý nước thải tập trung. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng sau cấp phép đối với các dự án; đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp trong các CCN lồng ghép với các hoạt động kiểm tra chuyên ngành của các cơ quan chức năng về đất đai, xây dựng, môi trường đối với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN và các doanh nghiệp hoạt động trong CCN. Chủ động báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh phương án xử lý những bất cập, vi phạm tại các CCN, nhất là tại các CCN đã hình thành và hoạt động trước năm 2018 (đưa ra khỏi quy hoạch CCN, đầu tư bổ sung kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống thu gom xử lý nước thải...).

THÁI HÒA