Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND thành phố Hà Nội

Bài 2: Đi đến cùng vấn đề giám sát

- Thứ Bảy, 08/04/2023, 06:35 - Chia sẻ

Thời gian qua, các kết luận giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban, Văn phòng và Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đều được thực hiện nghiêm túc, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, đi đến cùng vấn đề giám sát. Hoạt động giải trình của Thường trực HĐND thành phố cũng ngày càng phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa cao trong dư luận, cử tri.

Công khai tiến độ, kết quả thực hiện kết luận 

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, hàng năm, căn cứ vào chương trình giám sát theo nghị quyết của HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội chỉ đạo xây dựng chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng theo hướng khoa học, cụ thể từng "đầu việc", phân rõ lịch giám sát, khảo sát cụ thể của Thường trực và các Ban theo từng quý, tháng. Mỗi cuộc giám sát đều được chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch rõ ràng, xác định đúng và trúng mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, đối tượng cũng như thời gian thực hiện. "Nội dung, chương trình giám sát được bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, liên quan đến nội dung "nóng" hay những vấn đề dân sinh bức xúc của Thủ đô", Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bám sát diễn biến tình hình trên địa bàn thành phố và chỉ đạo của Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố đã có những chỉ đạo, điều chỉnh về chương trình, nội dung giám sát, giải trình theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giảm thành phần đoàn và số lượng các cuộc giám sát trực tiếp. Đồng thời, tăng cường giám sát thực địa, đẩy mạnh giám sát việc thí điểm thực hiện chính quyền đô thị ở những địa bàn không tổ chức HĐND phường

Về thông báo, kết luận sau các đợt giám sát, khảo sát, đánh giá chung cho thấy đã nêu bật được những kết quả đạt được; chỉ rõ vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân cụ thể. Từ đó, tổng hợp, đưa ra những giải pháp, kiến nghị, đề xuất để triển khai tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đặc biệt, việc theo dõi giải quyết các kết luận giám sát được chú trọng, phân công giao theo từng lĩnh vực tới các Ban HĐND và Văn phòng. Nếu chậm giải quyết, Thường trực HĐND thành phố sẽ có văn bản đôn đốc, nhắc nhở, đưa vấn đề chậm thực hiện vào nội dung chất vấn tại kỳ họp hoặc phiên giải trình của Thường trực HĐND. 

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, điểm mới trong hoạt động giám sát của HĐND thành phố Hà Nội thời gian qua chính là sự chủ động phối hợp trong hoạt động giám sát giữa HĐND với Đoàn ĐBQH thành phố. Nhiều cuộc giám sát quan trọng của HĐND thành phố đã mời ĐBQH ứng cử trên địa bàn tham dự. Qua đó, vừa phát huy được trí tuệ của đại biểu, vừa cung cấp thông tin, tạo tiếng nói thống nhất, hiệu quả hơn trên diễn đàn dân cử, góp phần nâng cao quy mô, chất lượng, hiệu quả giám sát. 

Các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát đều được công bố công khai, gửi tới UBND thành phố, các đơn vị, đối tượng giám sát để nghiên cứu, tiếp thu, triển khai thực hiện, đồng thời để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát. Qua đó, phát huy vai trò của HĐND trong hệ thống chính trị Thủ đô”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Tăng trách nhiệm các cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ 

Cùng với giám sát, khảo sát, các phiên giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND thành phố cũng tạo những hiệu ứng và sức lan tỏa tích cực. Thường trực HĐND thành phố chủ động, linh hoạt, kết hợp nhiều yếu tố trong cách thức tổ chức giải trình như: chỉ đạo các Ban HĐND kiểm tra, khảo sát, tổng hợp báo cáo, xây dựng phóng sự truyền hình sinh động, rõ nét; bên cạnh lãnh đạo thành phố, các quận, huyện, thị, còn mời thêm Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và nhiều cơ quan, đơn vị trực tiếp liên quan tham gia giải trình... 

Số đại biểu nêu câu hỏi, ý kiến đều ghi nhận sự gia tăng qua các phiên giải trình. Các đại biểu được yêu cầu giải trình đã thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị. Đặc biệt, thành công của các phiên giải trình không thể không nói đến vai trò Chủ tọa với cách điều hành linh hoạt. Ngay sau phiên giải trình, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan từ thành phố đến cơ sở rà soát, đôn đốc các nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất.

Nhờ tổng hòa các giải pháp, hoạt động giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội ngày càng hiệu quả, có tính lan tỏa cao; nhất là tăng trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Không ít vấn đề "nóng", được cử tri, Nhân dân Thủ đô đặc biệt quan tâm như: công tác đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn; công tác quản lý đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở có quy mô từ 2ha trở lên... đã được làm rõ thực trạng, nguyên nhân và hướng xử lý, khắc phục từ các phiên giải trình do Thường trực HĐND thành phổ tổ chức.    

Phi Long
#