Hội nghị Giao ban Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất

Tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của Hội đồng Nhân dân

- Chủ Nhật, 28/11/2021, 05:14 - Chia sẻ
Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản tại Hội nghị Giao ban lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vừa đươc tổ chức sáng hôm qua (27.11). Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản khẳng định: Các đại biểu đã đánh giá hết sức khách quan, sâu sát về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND hai cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các vấn đề đại biểu chỉ ra không chỉ là thực tiễn trong hoạt động của địa phương mình, cấp mình, ngành mình mà còn là những kinh nghiệm tốt để địa phương khác tham khảo, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện.

Gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu

​​​​Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ đã ký cam kết tại Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đáp ứng được sự mong đợi của cử tri trong tỉnh nói chung và cử tri từng địa phương nói riêng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh TRẦN QUỐC TOẢN

Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị giao ban, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Văn Khuê nhấn mạnh: Trong những năm qua, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên không ngừng được đổi mới, cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tiễn; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của cử tri đến cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền. Ở chiều ngược lại, cử tri nắm bắt được những nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham gia góp ý trực tiếp vào các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND về các chính sách, chế độ mới sẽ được HĐND thông qua. Nhờ đó, Nghị quyết của HĐND sẽ gần, sát với nguyện vọng của cử tri, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh các cấp đã phối hợp tổ chức 2.878 hội nghị TXCT với ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp với 324.343 lượt cử tri tham dự, với 15.981 lượt ý kiến. Ở cấp tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tổ chức tiếp xúc tại 142 điểm với trên 20.130 lượt người dự, tổng hợp được 1.097 lượt ý kiến. Ngoài các cuộc tiếp xúc cử tri theo các kỳ họp, trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 2 hội nghị TXCT chuyên đề về giáo dục, đào tạo; công tác y tế cơ sở và khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn. “Có thể nói, hoạt động TXCT trong nhiệm kỳ qua đã góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan…”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh thêm.

Tại hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh: TXCT là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp, nhất là của đại biểu dân cử. Vì vậy, yêu cầu thường xuyên làm tốt công tác phối hợp, đổi mới công tác TXCT để các hội nghị TXCT thực sự là nơi để Nhân dân phản ánh, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của mình là hết sức quan trọng. Bởi, đây cũng là một kênh thông tin giúp các đại biểu tham mưu trong việc xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và có cơ sở để xây dựng nghị quyết của HĐND.

Toàn cảnh hội nghị

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Tại hội nghị, đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, cởi mở để có những đánh giá khách quan, sâu sát nhất về các kết quả hoạt động của Thường trực HĐND hai cấp trong những bước đầu tiên thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế - xã hội trong tỉnh và cả nước còn rất nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, khó lường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản yêu cầu Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố, tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của HĐND, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND bảo đảm thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương và đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân. Trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết được ban hành đúng pháp luật, có tính khả thi cao và phù hợp với yêu cầu phát triển. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, giúp cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, chú trọng xây dựng kế hoạch, phương thức hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và điều kiện bình thường mới; chuẩn bị, tổ chức tốt kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; bảo đảm ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm sau sát với thực tế, thực hiện mục tiêu: Vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch Covid-19.  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản cũng đề nghị, mỗi đại biểu HĐND phải nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật, nắm rõ quyền hạn và làm tốt trách nhiệm của mình; luôn tu dưỡng đạo đức, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, gương mẫu chấp hành pháp luật, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình hành động của cá nhân đã trình bày trước cử tri; tuyên truyền và động viên Nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong thời gian tới.

Đặc biệt, phải tiếp tục đổi mới hình thức TXCT, ngoài việc đại biểu HĐND tiếp xúc ở đơn vị bầu cử, cần xây dựng kế hoạch, định kỳ gặp gỡ, TXCT nơi cư trú, nơi công tác và tiếp xúc theo chuyên đề. Phải thường xuyên đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; gắn với từng bước thực hiện công khai kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên cổng thông tin điện tử, giúp người dân nắm bắt, giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng nhằm tạo ra sự đồng thuận trong dư luận xã hội.

Bách Hợp