Tâm huyết và trách nhiệm

- 06:45, 15/11/2021
Nhằm thông báo nội dung Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XIX và Kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Từ Sơn Khóa XIX; trực tiếp tiếp thu, nghe ý kiến cử tri về những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo HĐND tỉnh cùng các đại biểu Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại phường Châu Khê và xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong.
Tổ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh trao đổi với cử tri phường Châu Khê
Ảnh: Ngọc Biên

Trao đổi, làm rõ nhiều nội dung

Sau khi nghe Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo về một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và TP. Từ Sơn năm 2021. Đồng thời, dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) của HĐND tỉnh và HĐND thành phố, cử tri phường Châu Khê, phấn khởi trước thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và TP. Từ Sơn; nhất trí cao với dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khóa XIX và Kỳ họp thứ 4, HĐND TP. Từ Sơn. 

Đồng thời, kiến nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến thành phố quan tâm, xem xét giải quyết một số vấn đề liên quan đến triển khai các dự án đất giãn dân tại khu phố Đa Hội; đào tạo nghề, tạo việc làm cho nông dân sau khi thu hồi đất nông nghiệp; quan tâm hơn nữa chế độ chính sách cho Tổ Covid-19 cộng đồng và cán bộ bán chuyên trách ở cấp phường, xã; giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Trịnh Xá - Đa Hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống lưới điện khu phố Đa Hội và Trịnh Xá; tiếp tục quan tâm vấn đề môi trường làng nghề; nâng cấp tuyến đường giao thông từ khu phố Trịnh Nguyễn đi khu phố Đồng Phúc…

Ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri phường Châu Khê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh, đây là những vấn đề thiết thực, nêu đúng và trúng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người dân, vì lợi ích cộng đồng. Đồng thời, trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và yêu cầu phường Châu Khê và TP. Từ Sơn rà soát toàn bộ công trình, dự án trên địa bàn, niêm yết công khai, minh bạch về chủ trương đầu tư, quy trình, lộ trình xây dựng, đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân; xem xét, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân về chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển dịch vụ phù hợp với quy hoạch; đôn đốc ngành điện đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống lưới  điện đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương.

Các kiến nghị của cử tri được Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực TP. Từ Sơn và đại biểu HĐND TP. Từ Sơn tiếp thu, gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời.

Ban hành nhiều nghị quyết đúng và trúng

Cùng thời gian, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Trung Nghĩa huyện Yên Phong. Theo đại biểu HĐND xã Trung Nghĩa, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND xã Trung Nghĩa đã có nhiều thành tích. HĐND xã đã ban hành các nghị quyết đúng và trúng các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng, nhất là các Nghị quyết chuyên đề và chương trình xây dựng Nông thôn mới, xây dựng Đề án đầu tư xã Trung Nghĩa lên phường giai đoạn 2020 - 2025; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND. Mỗi đại biểu HĐND tự nâng cao trình độ, đổi mới phương thức, tiếp thu nhiều phương pháp trong hoạt động; nâng cao trách nhiệm cá nhân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, cử tri. Thường xuyên tự chỉnh đốn kiểm điểm đánh giá quá trình hoạt động điều hành. 

Trong 5 năm qua, HĐND xã Trung Nghĩa đã ban hành 48 nghị quyết, trong đó, có 10 nghị quyết thường kỳ về phát triển kinh tế - xã hội; 10 nghị quyết về thu chi, quyết toán ngân sách; 5 nghị quyết về chương trình giám sát; 10 nghị quyết về đầu tư xây dựng cơ bản; 12 nghị quyết về nhân sự; 1 nghị quyết về đầu tư xây dựng xã Trung Nghĩa lên phường giai đoạn 2020 - 2025. Hoạt động của HĐND xã đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của cấp ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trung Nghĩa lần thứ 23, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển toàn diện với tốc độ khá, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo đảm ổn định, đời sống của Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Cử tri xã Trung Nghĩa chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, nhằm tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, cử tri kiến nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm xem xét giải quyết một số vấn đề, trong đó, có nội dung như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân mua đất từ lâu; chuyển đổi đối với đất nông nghiệp khó canh tác; chế độ chính sách với gia đình thờ cúng liệt sỹ; xây dựng khu Bia tưởng niệm 36 liệt sỹ Tiểu đoàn Thiên Đức; an ninh trật tự trên địa bàn; phòng, chống dịch Covid-19…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri trong xã. Đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ và gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, trả lời trong thời gian sớm nhất.