Quan tâm những kiến nghị tồn đọng, vấn đề bức xúc

- 07:29, 14/05/2022

Nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, theo Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ninh: Cần phát huy vai trò của các Ban HĐND trong theo dõi, đôn đốc việc giải quyết; kịp thời phản ánh, đề xuất Thường trực HĐND đưa ra chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND hoặc tại kỳ họp HĐND đối với những kiến nghị tồn đọng qua nhiều kỳ nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Các Tổ đại biểu HĐND khi xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri phải quan tâm đến những vấn đề bức xúc, nhiều cử tri có ý kiến, kiến nghị những vấn đề đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Nhiều kiến nghị được giải quyết có kết quả

Thời gian qua, thông qua hoạt động TXCT, các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đều được Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh tổng hợp phân loại, báo cáo với HĐND tỉnh tại các kỳ họp và chuyển đến UBND tỉnh phân công các ngành, các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; phân công các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND giám sát việc giải quyết. Qua đó, đánh giá được việc tổ chức triển khai và kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và các sở ngành, địa phương liên quan; chỉ ra được một số vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình giải quyết kiến nghị của cử tri đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục. Thông qua giám sát, nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị chức năng trong giải quyết kiến nghị của cử tri đã được nâng lên, nhất là trong chỉ đạo, đôn đốc của UBND và sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết kiến nghị cử tri.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 và từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ninh đã giám sát việc giải quyết trên 100 kiến nghị cử tri gửi đến các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh và các kiến nghị tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm. Kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu vào các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chế độ chính sách, quản lý và sử dụng biên chế... Giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực pháp chế, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan, tổ chức khảo sát thực địa, trao đổi kết quả giải quyết với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các các địa phương.

Qua giám sát cho thấy, các kiến nghị của cử tri trong thời gian qua đã được UBND tỉnh quan tâm tập trung chỉ đạo, yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương liên quan trả lời, giải quyết. Đối với một số kiến nghị do những nguyên nhân khách quan về nguồn lực, về cơ chế chính sách chưa thể giải quyết dứt điểm ngay đã được UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ để thông tin tới cử tri hoặc xác định rõ lộ trình giải quyết để các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung giải quyết, tạo thuận lợi cho cử tri trong việc giám sát tiến độ và kết quả giải quyết. Nhiều kiến nghị được giải quyết có kết quả, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quan tâm những kiến nghị tồn đọng, vấn đề bức xúc -0
Điểm đen về ATGT tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả đã được khắc phục theo kiến nghị của cử tri
 Ảnh: Thu Trang

Đưa ra chất vấn những kiến nghị tồn đọng qua nhiều kỳ

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ninh nhận thấy, còn nhiều kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm cần tiếp tục theo dõi, giám sát. Một số nội dung trả lời, giải quyết còn chung chung, chưa rõ thời hạn, tiến độ hoàn thành, không đi vào trọng tâm nội dung cử tri kiến nghị ảnh hưởng đến việc truyền tải thông tin của đại biểu tới cử tri tại các cuộc TXCT. Còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức trong việc xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri, do vậy còn tình trạng kiến nghị nhiều lần, kéo dài từ kỳ họp trước đến kỳ họp sau chưa được giải quyết dứt điểm; hoặc có nội dung từ nhiều kỳ trước đã xác định rõ thời hạn giải quyết nhưng lại gia hạn ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, theo Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ninh, cần phát huy vai trò của các Ban HĐND trong theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Kịp thời phản ánh, đề xuất Thường trực HĐND để đưa ra chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND hoặc tại kỳ họp HĐND đối với những kiến nghị cử tri quan tâm tồn đọng qua nhiều kỳ nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Các Tổ đại biểu khi xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri phải quan tâm đến những vấn đề bức xúc, nhiều cử tri có ý kiến, kiến nghị những vấn đề đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết; đồng thời, tuân thủ các yêu cầu đầy đủ, chính xác và chuyển ý kiến, kiến nghị tới đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết để giúp cho việc giải quyết ý kiến, kiến nghị nhanh hơn, chính xác hơn, góp phần tạo dựng lòng tin của nhân dân đối với đại biểu HĐND và HĐND.

Cùng với đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, cần nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết kiến nghị của cử tri, xem việc giải quyết kiến nghị của cử tri là trách nhiệm. Theo đó, cần đưa việc giải quyết kiến nghị của cử tri vào nội dung đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan.

THÁI AN