Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương

Nỗ lực, linh hoạt, kịp thời trong phòng chống dịch bệnh

- 06:10, 06/05/2022 -

Nhìn lại năm 2021 “không thể nào quên” đối với chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Dương, trong bối cảnh khó khăn do đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 (cùng với TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương trở thành một điểm nóng, diễn biến dịch bệnh căng thẳng, các hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ). Trước ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, HĐND tỉnh cùng toàn hệ thống chính trị đã nỗ lực cao nhất, linh hoạt, kịp thời trong hoạt động, từng bước khống chế dịch bệnh, đưa hoạt động kinh tế - xã hội trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Ban hành các nghị quyết quy định chính sách đặc thù

Trước yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch, HĐND tỉnh Bình Dương đã kịp thời thông qua một số nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đặc thù của địa phương như: Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ đối với Tổ Covid cộng đồng. Đây là chế độ rất quan trọng để phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng - cầu nối đưa các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp đến từng người dân, từng gia đình. Thông qua nghị quyết này, các thành viên Tổ Covid cộng đồng đã được động viên, khích lệ, tiếp tục phát huy tinh thần tự nguyện đồng thời nâng cao trách nhiệm của Tổ Covid cộng đồng, bảo đảm hoạt động thực chất và hiệu quả.

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ thêm tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết được ban hành có ý nghĩa động viên kịp thời đối với lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, góp phần hỗ trợ cho công tác điều trị theo mô hình “Tháp điều trị 3 tầng”. Qua đó, góp phần giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và bảo đảm sức khỏe cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh, được ban hành trong bối cảnh tỉnh Bình Dương thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, có nhiều “vùng đỏ”, tỷ lệ lây nhiễm cao, phải áp dụng các biện pháp “đông cứng khóa chặt” để hạn chế tốc độ lây nhiễm của dịch bệnh. Nghị quyết này đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ cho người lao động, nhất là đối tượng công nhân phải tạm nghỉ việc, động viên người lao động đồng thuận với các biện pháp giãn cách xã hội của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp.

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, việc tập trung đông người rất hạn chế, Thường trực HĐND tỉnh đã linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành phù hợp với bối cảnh và tình hình lúc bấy giờ. Các nghị quyết đều được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ Quy chế hoạt động đã được thông qua, HĐND tỉnh đã thông qua các dự thảo nghị quyết bằng hình thức lấy Phiếu biểu quyết của các đại biểu, bảo đảm kịp thời ban hành các nghị quyết quan trọng trong công tác phòng, chống dịch.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Bình Dương thăm hỏi, động viên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tiểu thương
Ảnh: Hữu Hoàng

Thống nhất để UBND tỉnh ban hành các quyết định đặc thù

Bên cạnh ban hành kịp thời các nghị quyết quy định chính sách đặc thù, căn cứ Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 6.8.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh kịp thời ban hành 5 chính sách hỗ trợ khác (hỗ trợ lương thực, thực phẩm; hỗ trợ người có công, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; hỗ trợ viên chức và nhân viên y tế cơ sở thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19).

 Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ đặc thù, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến thống nhất về nội dung các chính sách. Trên cơ sở ý kiến của Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định quy phạm pháp luật về các chính sách hỗ trợ. Cách làm này vừa bảo đảm sự phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, vừa phù hợp với thực tiễn cấp bách của công tác phòng, chống dịch.

Như vậy, bằng việc tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật, Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, trên cơ sở đòi hỏi bức thiết của thực tiễn công tác phòng, chống dịch, trong một thời gian ngắn, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương đã linh hoạt, chủ động, kịp thời phối hợp với UBND tỉnh tham mưu, ban hành các chính sách rất quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh; đồng thời, tập trung các nguồn lực hỗ trợ cho ngành y tế - tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh ban hành các chế độ, chính sách kịp thời hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, HĐND tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đây là nội dung giám sát quan trọng trong năm 2022, được triển khai trên toàn tỉnh, nhằm kịp thời nắm bắt các khó khăn, hạn chế trong việc triển khai các chính sách của Trung ương và của tỉnh, từ đó có những kiến nghị phù hợp.