Nhiều kiến nghị liên quan đến sạt lở chưa được giải quyết

- 06:39, 16/01/2022
Theo báo cáo giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa VIII của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị: Mặc dù đa số ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết, giải trình, thông tin với cử tri (21/90 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết xong; 33/90 nội dung đang được giải quyết; 27/90 ý kiến, kiến nghị đã được giải trình, thông tin), nhưng vẫn còn 9/90 nội dung chưa được giải quyết, trong đó, có nhiều kiến nghị liên quan đến tình trạng sạt lở.
Cử  tri xã Thanh An, huyện Cam Lộ kiến nghị với đại biểu HĐND huyện, tỉnh Quảng Trị tại một buổi TXCT
Cử tri xã Thanh An, huyện Cam Lộ kiến nghị với đại biểu HĐND huyện, tỉnh Quảng Trị tại một buổi TXCT

21/90 kiến nghị được giải quyết xong

Kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị cho thấy, có 21/90 ý kiến, kiến nghị (chiếm 23,33%) đã được giải quyết xong. Đó là các nội dung về: Biện pháp phòng, chống dịch bệnh vật nuôi, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả (huyện Gio Linh, Vĩnh Linh và Hướng Hóa); nâng cấp quốc lộ 1A do Công ty Trường Thịnh thi công chất lượng rất kém (huyện Triệu Phong); đầu tư 1 cảng cập tàu khách tại Cửa Việt (huyện Cồn Cỏ); phương án nạo vét cho tàu thuyền nói chung và tàu khách “Con Co tourist” nói riêng ra vào neo đậu an toàn (huyện Cồn Cỏ); xây dựng các tuyến đường tránh lũ và hỗ trợ kinh phí xây dựng các tuyến đường bê tông...; nâng cấp các ngầm tràn tuyến tỉnh lộ Lìa và xây dựng cầu vượt lũ tại bản 10, xã Thanh (huyện Hướng Hóa); triển khai dự án tái định cư di dời 56 hộ dân (xã Hướng Lập); hỗ trợ chi phí cấp nước sạch (xã Gio Châu); xử lý nạo vét cát bồi lấp tại điểm khu neo đậu tàu thuyền (thị trấn Cửa Việt)...

Có 33/90 nội dung (chiếm 36,67%) đang được giải quyết; 27/90 ý kiến, kiến nghị (chiếm 30%) đã được giải trình, thông tin. Và có 9/90 nội dung chưa được giải quyết (chiếm 10%), trong đó, có nhiều kiến nghị liên quan đến tình trạng sạt lở. Đó là, cử tri xã Hải Quy (Hải Lăng) đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư gia cố kè và đường liên xã Phú Hưng bị sạt lở, hư hỏng nặng do ảnh hưởng lũ lụt năm 2020, hoàn thành trước mùa mưa năm 2021. Cử tri xã Hải Chánh (Hải Lăng) phản ánh, do ảnh hưởng lũ lụt, bờ sông đoạn qua Tây Chánh bị sạt lở nghiêm trọng phải di dời dân, đề nghị tỉnh sớm quan tâm đầu tư kè chắn sạt lở bờ sông. Cử tri xã Vĩnh Lâm (Vĩnh Linh) kiến nghị xây dựng bờ kè dọc bờ sông Sa Lung đoạn từ cầu Phúc Lâm về hết thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm. Hiện nay, hiện tượng sạt lở liên tục xảy ra đe dọa đến các khu dân cư, diện tích canh tác của người dân…

Ban hành cơ chế quy định, quy trình giải quyết, trả lời

Theo ghi nhận của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị, đa số ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết, giải trình, thông tin với cử tri. Việc giải quyết, trả lời được UBND tỉnh tích cực chỉ đạo, đôn đốc kịp thời. Bám sát nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đã giải trình, cung cấp đầy đủ thông tin với cử tri, tiếp thu giải quyết đồng thời nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý các ý kiến, kiến nghị đang giải quyết thấu đáo, rõ ràng. Nhiều vấn đề cử tri quan tâm đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để có kết quả giải quyết, trả lời phù hợp và đúng quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được các đơn vị, địa phương liên quan giải quyết thấu đáo, dứt điểm và thiếu thông tin cụ thể; còn nhiều nội dung đang được giải quyết; chưa đẩy mạnh kiểm tra, rà soát các ý kiến, kiến nghị tồn đọng đang được giải quyết từ các kỳ trước. Nguyên nhân được xác định do các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan cơ chế, chính sách và nguồn lực lớn cần rà soát, nghiên cứu bố trí thực hiện theo lộ trình và thời gian nhất định; nhiều kiến nghị đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và ban hành cơ chế, chính sách... trong điều kiện còn khó khăn nguồn lực và các yếu tố khách quan chưa thể giải quyết được kịp thời, dứt điểm...

Vì vậy, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị, cùng với đề nghị tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh nâng cao chất lượng tổng hợp chính xác, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp tục theo dõi, giám sát và kiến nghị đối với các nội dung đang giải quyết để trả lời cử tri tại các đợt tiếp xúc gần nhất… Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu ban hành cơ chế quy định, quy trình giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố. Tiếp tục rà soát, chỉ đạo việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan được phân công giải quyết, trả lời tiếp tục thực hiện theo yêu cầu và thời gian quy định; đối với các ý kiến, kiến nghị được phân công chưa đúng thẩm quyền hoặc cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị thì kịp thời đề nghị UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt chỉ đạo, phối hợp thực hiện. Kịp thời thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri để Thường trực HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân được biết.