Nhiều đề xuất thiết thực nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri

- Thứ Hai, 29/11/2021, 06:16
Tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được tổ chức, với quyết tâm đổi mới, nhìn thẳng, dự báo được các vấn đề khó khăn, thuận lợi từ sớm, từ xa để đưa ra những giải pháp phù hợp, linh hoạt, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri.

Việc tổ chức Hội nghị giao ban vào ngày nghỉ (thứ 7) và định hướng của Thường trực HĐND tỉnh về các ý kiến tham gia tại hội nghị: ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề; nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, Nhân dân và xã hội thụ hưởng thật đã thể hiện sự đồng hành, linh hoạt của cơ quan dân cử địa phương.

Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Ảnh: Lê Hiếu

Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: bên cạnh những kết quả đạt được thời gian qua, hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu HĐND cấp huyện, thị, thành phố vẫn còn những hạn chế: hình thức, nội dung TXCT chưa đa dạng, mới chỉ tổ chức TXCT tại đơn vị bầu cử và theo nếp cũ là trước và sau các kỳ họp; việc lựa chọn thời gian cơ bản trong giờ hành chính nên cử tri đến dự tiếp xúc hầu hết là người cao tuổi, cán bộ cơ sở, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, số lượng cử tri là người dân tham gia ít; việc mời cử tri tham dự một số nơi vẫn hình thức, vẫn còn tình trạng cử tri “chuyên nghiệp”, cử tri “đại diện”.

Việc tiếp thu, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri của đại diện chính quyền, một số ngành, địa phương (tại hội nghị và sau hội nghị) còn chung chung, chưa được kịp thời, thông tin giải đáp chưa đầy đủ, chưa cụ thể, rõ ràng như cử tri mong muốn. Công tác theo dõi, đôn đốc, xem xét, đánh giá và giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri vẫn chưa thực sự hiệu quả, dẫn đến tình trạng nhiều kiến nghị qua nhiều kỳ vẫn chưa được giải quyết, trả lời dứt điểm.

Quan tâm những bức xúc, kiến nghị nhiều lần

Với tinh thần trách nhiệm, đã có nhiều đại biểu hiến kế để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT. Trước hết, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động dân cử nói chung, hoạt động TXCT nói riêng. Theo đó, hình thức tổ chức TXCT cần linh hoạt, có thể kết hợp trực tiếp với trực tuyến, hoặc tổ chức trực tuyến để không phải tập trung đông người trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đây là nội dung Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên thời gian qua triển khai rất hiệu quả, đây cũng là điểm mới, nét mới được nhiều đại biểu trao đổi tại hội nghị.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN và Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các cấp tiếp tục phối hợp chặt, sớm xây dựng kế hoạch và lịch TXCT, đồng thời thông báo rộng rãi lịch TXCT trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri nắm được, bố trí thời gian tham dự. Kế hoạch TXCT phải cụ thể chi tiết, có thời gian để chuẩn bị chu đáo (đặc biệt là khi tổ chức TXCT theo chuyên đề). Đa dạng hóa các hình thức, có thể tổ chức tiếp xúc với tất cả cử tri hoặc chỉ TXCT chuyên đề theo lĩnh vực, ngành HĐND dự kiến sẽ thảo luận, xem xét, quyết định. Người chủ trì hội nghị TXCT cần có năng lực điều hành, linh hoạt, sáng tạo trong xử trí các tình huống phức tạp xảy ra tại hội nghị.

Đại biểu HĐND cần chủ động, tích cực nghiên cứu chủ trương của Đảng. chính sách, pháp luật của Nhà nước, tìm hiểu, cập nhật kịp thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề bức xúc của cử tri, chuẩn bị nội dung TXCT. Để trả lời, tiếp thu ý kiến kiến nghị thật thuyết phục, đồng thời làm nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định tại địa phương, từ đó cử tri, Nhân dân hiểu và chấp hành góp phần giảm dần tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, khắc phục tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, đông người.

Khi xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, phải quan tâm đến những vấn đề bức xúc, những vấn đề đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết; đồng thời, tuân thủ các yêu cầu: Khách quan, đầy đủ, chính xác để khi tham mưu chuyển ý kiến, kiến nghị tới đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đặc biệt, phải kiên trì, theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải quyết kịp thời, thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri, góp phần tạo niềm tin của cử tri đối với hoạt động của đại biểu, cơ quan dân cử cũng như hoạt động của chính quyền các cấp.

Phạm Văn Giỏi - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hưng Yên