Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Hải Dương Khóa XVII

Kịp thời ban hành quyết sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn

- Thứ Hai, 01/11/2021, 06:59
Cần sớm xây dựng kế hoạch tổ chức có hiệu quả, phấn đấu chất lượng kỳ họp sau tốt hơn kỳ họp trước, kịp thời ban hành các quyết sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn với chất lượng được nâng lên; tổ chức các phiên chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp để tháo gỡ kịp thời những tồn tại, hạn chế; tăng cường tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, khuyến khích đại biểu HĐND chủ động đến với cử tri, theo dõi, giám sát tới tận cùng giải quyết kiến nghị của cử tri theo tinh thần “5 rõ”.

Đó là những nội dung liên quan đến đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND được nhấn mạnh tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Hải Dương vừa được tổ chức.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Thúc đẩy xây dựng các công trình trọng điểm

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận dân chủ và biểu quyết thống nhất cao thông qua 11 nghị quyết, nhất là các nghị quyết liên quan đến các cơ chế chính sách tài chính, quyết định chủ trương các dự án đầu tư công… nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, có nghị quyết về quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 triển khai từ ngày 1.1.2022.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh: Đây là một chủ trương lớn, phù hợp với tình hình cân đối thu, chi tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh, vừa bảo đảm tính chủ động cho ngân sách cấp huyện, xã, vừa động viên, thúc đẩy các địa phương chủ động, sáng tạo trong việc đảm nhận, thực hiện xây dựng các công trình trọng điểm. Đồng thời, thực hiện đầu tư công hiệu quả; bảo đảm vai trò tập trung, chủ đạo của ngân sách cấp tỉnh trong đầu tư, xây dựng các dự án, công trình trọng điểm, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, có tính đột phá, kết nối, lan tỏa và dẫn dắt theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết về việc đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tăng tốc các nhiệm vụ trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh

Trước tình hình dịch bệnh trong nước vẫn diễn biến khó lường, nguy cơ dịch bệnh gia tăng và bùng phát trở lại có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất kỳ khi nào, nhất là thời gian qua đã có số lượng lớn người dân và lao động, sản xuất từ các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội di chuyển về quê, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đợt dịch tiếp theo, phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh: 2 tháng cuối năm, cần lãnh đạo, chỉ đạo để tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; đồng thời, quán triệt, tuân thủ nghiêm phương châm: “5K + vaccine + điều trị + công nghệ” và tích cực tuyên truyền, vận động, đề cao ý thức của Nhân dân.

Để chuẩn bị thật tốt cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 12, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực, các ban HĐND tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc cần sớm xây dựng kế hoạch để tổ chức có hiệu quả, phấn đấu chất lượng kỳ họp sau tốt hơn kỳ họp trước, kịp thời ban hành các quyết sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn với chất lượng được nâng lên. Đồng thời nhấn mạnh, cần tổ chức các phiên chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp để tháo gỡ kịp thời những tồn tại, hạn chế. Thường trực HĐND tỉnh dự kiến sẽ tổ chức phiên chất vấn và giải trình giữa hai kỳ họp vào trước thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm về 2 nội dung: Quản lý lao động nước ngoài và quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục.

Chủ tịch HĐND nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hoạt động TXCT trước và sau kỳ họp HĐND theo hướng lấy cử tri là trung tâm, tổ chức TXCT theo chuyên đề, song song tổ chức theo hình thức hội nghị, khuyến khích đại biểu HĐND chủ động đến với cử tri, để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Các vấn đề đã lắng nghe, tiếp thu, cần truy vấn, theo dõi, giám sát tới tận cùng giải quyết của các cơ quan hữu quan theo tinh thần “5 rõ”.

Đối với UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19; tập trung tiêm vaccine phòng chống Covid-19 bảo đảm đến hết năm 2021 tỷ lệ bao phủ vaccine trên 80%; đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhất là tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm và thu ngân sách. Khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, nhỏ lẻ. Tiếp tục tổ chức dạy và học trong an toàn với dịch bệnh. Rà soát các chính sách an sinh xã hội để sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời.

Cùng với đó, tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

THÁI HÒA