Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dântỉnh Quảng Ninh Khóa XIV

Kết quả đạt được toàn diện và nổi bật

- 05:51, 13/12/2021 -
Với những kết quả đạt được rất toàn diện và nổi bật mang tính lịch sử trong hai năm 2020 và 2021, đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương điển hình về phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện thành công “mục tiêu kép”, là tiền đề cơ bản, tạo động lực mới, khí thế mới cho Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và của cả giai đoạn 2020 - 2025.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký phát biểu thảo luận Tổ tại Kỳ họp
Ảnh: Q.M.G

Động lực, khí thế mới

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa XIV vừa qua. Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức, nhưng với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh, đặc biệt sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, kết quả đạt được rất toàn diện và nổi bật, đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương điển hình về phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Điều đó, đã tăng cường và củng cố niềm tin vững chắc trong Nhân dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội; tạo tiền đề rất cơ bản, động lực mới, khí thế mới cho tỉnh quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và của cả giai đoạn 2020 - 2025.

Trong 3 ngày làm việc tập trung, trách nhiệm, trí tuệ vừa qua, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung đánh giá toàn diện những ưu điểm, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Từ đó, thảo luận, thống nhất quyết định nhiều nội dung quan trọng, vì sự phát triển, phồn thịnh của tỉnh trong năm 2022 và cả giai đoạn. Trong đó, tiếp tục giữ vững địa bàn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội - môi trường trong năm 2022 mà Nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua. Nhất là duy trì giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 52.600 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp tỉnh...

Kỳ họp đã thống nhất thông qua 27 nghị quyết quan trọng, trong đó nhiều nghị quyết quy định những cơ chế, chính sách được đánh giá là vượt trội. Đây là nền tảng hết sức quan trọng, cần thiết để các cấp chính quyền toàn tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Quyết tâm biến thách thức thành cơ hội

Như khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, hai năm qua, Quảng Ninh đã nhận ra “Không có áp lực không có kim cương”. Nên trước bất kỳ hoàn cảnh, khó khăn, thử thách nào, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc toàn tỉnh cũng không dao động, chùn bước. Tinh thần và bản lĩnh, xem khó khăn là trải nghiệm, xem nghịch cảnh là môi trường để tôi luyện bản lĩnh ý chí, nghị lực đã giúp tỉnh luôn tìm ra động lực, nguồn lực mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu toàn tỉnh phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, tinh thần “kỷ luật và đồng tâm”, tích cực, chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, bám sát tình hình thực tế để có giải pháp xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với dịch bệnh, thỏa mãn với kết quả đạt được bước đầu. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá giai đoạn 2020 - 2025. Tiếp tục biến thách thức do Covid-19 gây ra trở thành cơ hội đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng xanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững.

Đặc biệt, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; giữa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, chất lượng xây dựng nông thôn mới, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền; bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội… Đồng thời, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; giữ vững trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.