Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang tổ chức phiên giải trình

Dứt điểm kiến nghị đền bù ở hồ thủy điện Chiêm Hóa

- Thứ Ba, 26/10/2021, 06:36
Để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri về đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng ở hồ thủy điện Chiêm Hóa, đề nghị UBND huyện Na Hang chủ trì, phối hợp với Nhà máy Thủy điện ICT Chiêm Hóa và các ngành liên quan kiểm tra, xác minh, lập phương án và chi trả bồi thường hỗ trợ người dân theo quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri xong trước ngày 31.1.2022; Nhà máy Thủy điện ICT Chiêm Hóa nghiêm túc phối hợp chặt xây dựng phương án và hỗ trợ, đền bù cho các hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định.

Đó là yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh trong phiên họp giải trình mới đây về thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng và giải quyết kiến nghị của cử tri về đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng ở hồ thủy điện Chiêm Hóa. Đây đều là những vấn đề đã được giám sát, thảo luận tại nhiều kỳ họp nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Phối hợp chặt xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật

Về thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV đã qua sử dụng, các đại biểu yêu cầu thành viên UBND tỉnh, đại diện các sở, UBND huyện, thành phố làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong ban hành hướng dẫn về vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn; kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng theo quy định về quản lý chất thải nguy hại; thiết kế tờ rơi, xây dựng các biển tuyên truyền về thu gom rác thải nguy hại trong sản xuất nông nghiệp; việc kiểm tra, đôn đốc, phối hợp thực hiện Đề án bảo vệ môi trường; bố trí kinh phí, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực cũng như công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, nhất là đối với việc thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV qua sử dụng…

Theo báo cáo giải trình của các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, mặc dù UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện song việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng còn chậm; công tác xây dựng hạ tầng để thu gom, việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nguy hại từ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng chưa đáp ứng được yêu cầu, tỷ lệ thu gom, xử lý, tiêu hủy thấp; bố trí kinh phí sử dụng cho công tác này còn bất cập…

Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương phân bổ kinh phí để các huyện, thành phố vận chuyển, xử lý số bao gói thuốc BVTV đang tồn trong bể, kho chứa trong toàn tỉnh; nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham gia thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt trong thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn. UBND các huyện, thành phố chủ động ký hợp đồng xử lý khối lượng rác thải tồn từ bao gói thuốc BVTV qua sử dụng trên địa bàn, giải quyết xong trước ngày 31.12.2021; xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí, lắp đặt các bể chứa, kho chứa và phương án tổ chức thực hiện thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng.

Các đại biểu dự phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang

Ảnh: Ngọc Hưng

Đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri xong trước ngày 31.1.2022

Về việc đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng ở hồ thủy điện Chiêm Hóa theo kiến nghị của cử tri xã Năng Khả, Thanh Tương và thị trấn Na Hang (huyện Na Hang) kéo dài từ năm 2015 đến nay chưa được xem xét, giải quyết dứt điểm, các đại biểu yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, UBND huyện Na Hang, Nhà máy Thủy điện ICT Chiêm Hóa giải trình về trách nhiệm trong hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết kiến nghị của cử tri; việc phối hợp giữa các sở và UBND huyện Na Hang, chủ đầu tư công trình để xác định thiệt hại về đất, tài sản trên đất cho Nhân dân… Lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan nghiêm túc giải trình, làm rõ theo chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt hạn chế cũng như đưa ra giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế của ngành, đơn vị.

Để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri về đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng ở hồ thủy điện Chiêm Hóa, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đề nghị UBND huyện Na Hang chủ trì, phối hợp với Nhà máy Thủy điện ICT Chiêm Hóa và các ngành liên quan kiểm tra, xác minh, lập phương án và chi trả bồi thường hỗ trợ cho người dân theo quy định; tuyên truyền kết quả giải quyết để Nhân dân không tiếp tục kiến nghị. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện việc giải quyết kiến nghị của cử tri xong trước ngày 31.1.2022; Nhà máy Thủy điện ICT Chiêm Hóa nghiêm túc phối hợp chặt với UBND huyện Na Hang và các cơ quan liên quan kiểm kê, rà soát, xây dựng phương án và hỗ trợ, đền bù cho các hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định.

LINH NGUYỄN