Tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Bài 7: Cần biện pháp, thời hạn giải quyết cụ thể

- Thứ Hai, 30/08/2021, 06:31 - Chia sẻ
Mặc dù đã đạt được những kết quả rất tích cực nhưng từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, còn 12 kiến nghị của cử tri (tại các Kỳ họp 4, 5, 9, 10, 12, 14, 16) UBND tỉnh đã tiếp thu, giải quyết nhưng vẫn chưa giải quyết xong, chưa xác định rõ thời gian giải quyết cụ thể. Trong đó, có những việc đã kéo dài nhiều năm, cử tri bức xúc. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa XIV, Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XV nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, tham mưu xác định biện pháp cụ thể và dự kiến thời hạn giải quyết những kiến nghị này.
Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị  tại buổi tiếp xúc với Tổ đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên sau Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XV - ẢNH ĐỨC HUY
Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị tại buổi tiếp xúc với Tổ đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên sau Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XV
Ảnh ĐỨC HUY

Đa số kiến nghị được giải quyết

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, theo Nghị quyết số 183/NQ-HĐND, ngày 8.12.2020 của HĐND tỉnh Điện Biên về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa XIV, tổng số kiến nghị cử tri tại các kỳ họp trước (Kỳ họp thứ 4, 5, 9, 10, 12, 14) UBND tỉnh chưa giải quyết xong là 16 kiến nghị. Trong đó: 4 kiến nghị UBND tỉnh đã xác định thời gian giải quyết trong năm 2020, 2021; 12 kiến nghị UBND tỉnh đã tiếp thu đang trong thời gian giải quyết. TXCT trước và sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa XIV, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 17 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, đã được UBND tỉnh phân công trách nhiệm giải quyết. Kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh cho thấy, đến thời điểm giám sát, có 17/33 kiến nghị (chiếm 51,5%) đã được giải quyết xong; 4/33 kiến nghị (chiếm 12,1%) đang giải quyết và đã xác định rõ thời hạn, giải pháp giải quyết; 12/33 kiến nghị (chiếm 36,4%) đã được UBND tỉnh tiếp thu đang trong quá trình giải quyết.

Đối với 20 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, đã có 19/20 kiến nghị được trả lời, giải quyết xong và 1 ý kiến đang trong quá trình giải quyết.

Theo ghi nhận của Thường trực HĐND tỉnh, đa số kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay thuộc thẩm quyền của tỉnh, Trung ương đã được UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND cấp huyện giải quyết xong, hoặc kiến nghị với các cơ quan trung ương xem xét, giải quyết, trả lời xong. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp giải quyết; cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đối với các kiến nghị chưa thể giải quyết được do chưa có nguồn lực hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, UBND tỉnh đã trả lời hoặc cung cấp thông tin để đại biểu HĐND tỉnh thông tin lại với cử tri...

Dứt điểm các kiến nghị đã xác định thời gian giải quyết

Tuy nhiên, từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, còn 12 kiến nghị của cử tri (tại các Kỳ họp 4, 5, 9, 10, 12, 14, 16) UBND tỉnh đã tiếp thu, giải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết xong và cũng chưa xác định rõ thời gian giải quyết cụ thể. Trong đó, có những việc đã kéo dài nhiều năm, cử tri bức xúc, cụ thể như: Dự án xây dựng Trung tâm Thi đấu đa năng tỉnh tại phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ; việc thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ đất, cây cối, tài sản của người dân bị thu hồi đất và hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công Dự án đường Tà Lèng - Mường Phăng; chính sách bồi thường khi thu hồi đất của dân sở tại giao cho các hộ dân tái định cư mẫu Nậm Chim, xã Si Pa Phìn thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La…

Bên cạnh khó khăn khách quan, nguyên nhân chủ quan được xác định do một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri nên trong chỉ đạo còn thiếu quyết liệt, sâu sát; công tác phối hợp của một số ngành, cấp huyện trong tham mưu, giải quyết kiến nghị của cử tri có việc chưa kịp thời, chưa rõ giải pháp để giải quyết dứt điểm.

Trên cơ sở xác định rõ nguyên nhân, Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên kiến nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước đã xác định thời gian giải quyết trong năm 2021 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện nhưng đến nay chưa giải quyết xong. Đối với 12 kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đang giải quyết nhưng chưa xác định rõ thời hạn, giải pháp, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu, tham mưu xác định biện pháp cụ thể và dự kiến thời hạn giải quyết, để cử tri biết, theo dõi, giám sát.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố được UBND tỉnh giao nhưng chưa giải quyết xong các kiến nghị của cử tri: Nâng cao trách nhiệm trong tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết, phối hợp giải quyết các kiến nghị của cử tri; xác định rõ lộ trình và tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, Trung ương thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách, cần nghiên cứu tham mưu, đề xuất các giải pháp cụ thể để tỉnh xem xét giải quyết hoặc đề xuất Trung ương giải quyết trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

LÊ HOA