Tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Bài 6: Có biện pháp xử lý khi thiếu trách nhiệm trong giải quyết

- 05:48, 29/08/2021
Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tập trung cao hơn, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri; chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, thành phố xác định việc giải quyết kiến nghị cử tri là nhiệm vụ trọng tâm và là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đồng thời xem xét, có biện pháp xử lý đối với cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị của cử tri…

Đó là nội dung Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XIX nhấn mạnh qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Khóa XVIII.

Cử tri TP. Bắc Giang nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ảnh: Đỗ Quyên

Tiến độ giải quyết kiến nghị tại các kỳ họp trước chậm

Qua báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với việc thống kê, phân loại, tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ 12 như báo cáo của UBND tỉnh. Việc tổng hợp, phân loại kiến nghị đã đi vào nền nếp, cơ bản rõ ràng, đúng thẩm quyền, phân định rõ hơn các kiến nghị. Sau khi tiếp nhận các kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, giao trách nhiệm cho từng ngành, đơn vị và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết. Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố đã nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri. Do đó, kết quả đạt tỷ lệ cao (45/55 kiến nghị có điều kiện giải quyết, chiếm 81,8%)… Qua TXCT và khảo sát thực tế của các Ban HĐND tỉnh cho thấy, chất lượng giải quyết đã tốt hơn, cơ bản cử tri đồng thuận, nhất trí với kết quả trả lời, giải quyết của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, tiến độ giải quyết một số kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước còn chậm, tỷ lệ giải quyết xong chưa cao, có 24/38 kiến nghị đã được xem xét, giải quyết, đạt tỷ lệ 63%. Cụ thể: Có 5 kiến nghị đang giải quyết; 9 kiến nghị chưa có điều kiện giải quyết dứt điểm, thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách.

Một số nội dung theo báo cáo của UBND tỉnh đã giải quyết xong nhưng qua khảo sát và thẩm tra của các Ban HĐND cho thấy vẫn còn một số nội dung báo cáo chưa sát thực tế, thực hiện chưa xong hoặc giải quyết chưa đạt yêu cầu, chưa được cử tri đồng tình, đề nghị chuyển sang kiến nghị đang được giải quyết. Điển hình, kiến nghị của cử tri xã Yên Định, huyện Sơn Động và cử tri huyện Lục Ngạn về việc một số người dân thôn Cống Luộc, xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn đã khai thác cây keo, bạch đàn với diện tích khoảng 2,5ha và trồng khoảng 3.510 cây keo vào diện tích đất đang tranh chấp với một số hộ dân thôn Đồng Hả, xã Yên Định, huyện Sơn Động. Vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh nông thôn ở hai thôn trên. Đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm tranh chấp đất rừng (ý kiến cử tri từ Kỳ họp thứ 7).

Qua xem xét báo cáo của UBND tỉnh và nắm bắt thông tin thực tế cho thấy: UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác của tỉnh, đồng thời chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện Sơn Động, Lục Ngạn để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm, việc phân loại kiến nghị nêu trên vào nhóm “Đã giải quyết xong” thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách là không phù hợp; cần chuyển sang nhóm đang được giải quyết thuộc lĩnh vực pháp chế, để tiếp tục xem xét, giải quyết trong thời gian tới…

Bên cạnh đó, việc phân công, kiểm tra đôn đốc giải quyết một số kiến nghị chưa rõ, chưa quyết liệt nên kết quả giải quyết còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có việc chưa chặt chẽ, thiếu hiệu quả, chế độ trách nhiệm chưa rõ ràng nên chất lượng giải quyết có việc chưa cao.

Tránh giao việc nhưng không kiểm tra tiến độ

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tập trung cao hơn, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri; chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, thành phố xác định công tác giải quyết kiến nghị cử tri là nhiệm vụ trọng tâm và là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đồng thời xem xét, có biện pháp xử lý đối với cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị của cử tri.

Cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết những kiến nghị chưa được giải quyết hoặc đang giải quyết, đặc biệt là những kiến nghị từ các kỳ họp trước, tránh gây bức xúc cho cử tri. Quan tâm chỉ đạo UBND các huyện, thành phố giải quyết các kiến nghị phát sinh ngay từ cơ sở thông qua việc trả lời, giải thích tại các hội nghị TXCT của đại biểu HĐND tỉnh để tạo sự đồng bộ, tránh việc cử tri kiến nghị vượt cấp lên cấp trên. Quan tâm hơn trong công tác phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh liên quan đến những vấn đề cử tri bức xúc để sớm giải quyết dứt điểm các kiến nghị. Có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tránh giao việc nhưng không thường xuyên kiểm tra tiến độ giải quyết.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị trong báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Rà soát, sắp xếp các nội dung, kết quả giải quyết, đánh giá lại tỷ lệ giải quyết để bảo đảm chính xác hơn; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị có điều kiện giải quyết, đang tiếp tục giải quyết, sẽ được giải quyết với lộ trình, thời gian cụ thể, báo cáo kết quả tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh.

TRẦN LY