Tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Bài 5: Đối thoại để giảm thiểu kiến nghị tồn đọng

- Thứ Bảy, 28/08/2021, 06:18
Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh Khóa XVII đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh Khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh đề nghị UBND tỉnh tăng cường rà soát các kiến nghị tồn đọng chưa được giải quyết, có kế hoạch, giải pháp giải quyết dứt điểm; tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác đối thoại để giảm thiểu các kiến nghị tồn đọng qua nhiều kỳ họp; nắm bắt kịp thời quá trình giải quyết để chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả…
Cử tri huyện Minh Hóa bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026  Ảnh: P.Phương
Cử tri huyện Minh Hóa bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ảnh: P.Phương

Cơ bản đáp ứng được mong muốn của cử tri

Kết quả giám sát cho thấy, UBND, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã nghiên cứu, giải quyết và có văn bản trả lời 137/137 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó, có 75 kiến nghị (đạt 55%) đã được giải trình, cung cấp thông tin đến cử tri; 33 kiến nghị (đạt 24%) đã được tiếp thu, giải quyết; 29 kiến nghị (chiếm 21%) đang nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết.

Hầu hết các kiến nghị đang giải quyết hoặc đang nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết liên quan đến kế hoạch, tài chính, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Một số công trình cử tri kiến nghị đang được thực hiện hoặc đã được dự kiến bố trí nguồn vốn, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh và các địa phương theo phân cấp để triển khai thực hiện như: Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Văn Cừ; nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi Thượng Mỹ Trung bị hư hỏng nặng, không điều tiết được nước phục vụ sản xuất; đầu tư xây dựng 150 - 200m kè chống xói lở từ chân đập Rào Nan đến Trạm Kiểm lâm chưa được kè kiên cố, đã bị sạt lở ảnh hưởng đến diện tích đất của người dân...

Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, văn bản trả lời, giải quyết cơ bản đầy đủ, rõ ràng, bảo đảm thời gian và chất lượng, cơ bản đáp ứng được mong muốn của cử tri. Những nội dung kiến nghị có thời hạn giải quyết đã được các cơ quan có thẩm quyền nêu kế hoạch, lộ trình xem xét, giải quyết cụ thể, thể hiện tinh thần tiếp thu, cầu thị, trách nhiệm trong quá trình giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã tích cực chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát các kiến nghị tại kỳ họp trước để tiếp tục nghiên cứu, giải quyết. Đến nay, nhiều sở, ban, ngành đã giải quyết xong các kiến nghị hứa sẽ giải quyết tại các kỳ họp trước, cơ bản không để tồn đọng; các kiến nghị chưa thể giải quyết ngay cũng đã được nghiên cứu, tiếp thu để giải quyết tổng thể trong quá trình thực hiện các chính sách phát triển của tỉnh.

Giải trình tốt nhất, nhiều nhất ngay tại buổi tiếp xúc

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số nội dung trả lời của một số sở, ngành, địa phương chưa đầy đủ theo yêu cầu, chưa bám sát nội dung kiến nghị nên khó đánh giá kết quả thực hiện; một số nội dung giải quyết chưa thực sự thỏa đáng như mong đợi của cử tri, có một số kiến nghị được cử tri rất quan tâm, kiến nghị nhiều lần, nhưng qua nhiều kỳ họp vẫn chưa có kết quả giải quyết cụ thể và dứt điểm.

Việc phân công trách nhiệm giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh đối với các sở, ngành, địa phương có nội dung còn chưa đúng với chức năng, nhiệm vụ, dẫn đến tình trạng kiến nghị của cử tri phải chuyển lòng vòng hoặc do chưa đúng thẩm quyền, trách nhiệm nên việc trả lời còn chung chung, chưa xác định rõ giải pháp, tiến độ và lộ trình giải quyết cụ thể. Việc rà soát các ý kiến tồn đọng, ý kiến đang nghiên cứu, chờ phương án giải quyết chưa được thực hiện cụ thể; công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc của UBND tỉnh đối với việc giải quyết một số kiến nghị còn thiếu thường xuyên, chưa chặt chẽ, chưa quyết liệt nên chất lượng giải quyết một số vấn đề chưa cao, thời gian chưa bảo đảm. Công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri còn hạn chế, nên vẫn còn phổ biến tình trạng cùng một kiến nghị đã được trả lời, giải quyết, chính sách có liên quan đã được ban hành nhưng cử tri ở địa phương khác vẫn tiếp tục kiến nghị.

Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh đề nghị UBND tỉnh tăng cường rà soát các kiến nghị tồn đọng chưa được giải quyết, có kế hoạch, giải pháp giải quyết dứt điểm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương giải quyết, trả lời; tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác đối thoại giữa các cơ quan chức năng với cử tri và Nhân dân để giảm thiểu các kiến nghị tồn đọng qua nhiều kỳ họp; nắm bắt kịp thời quá trình giải quyết để chỉ đạo việc giải quyết đạt hiệu quả. Phân công cán bộ tham gia TXCT tại các điểm, địa bàn bảo đảm phù hợp tình hình để tiếp thu, giải trình các ý kiến ngay tại buổi tiếp xúc để cử tri được rõ.

Thường trực HĐND cũng yêu cầu các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng để giải trình tốt nhất, nhiều nhất các ý kiến, kiến nghị ngay tại buổi tiếp xúc. Các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm tổ chức giám sát chuyên đề; rà soát, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị đã được giải quyết hoặc đang giải quyết để yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các cam kết; kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh giữa 2 kỳ họp để tổ chức phiên giải trình, chất vấn nhằm đáp ứng nhanh, kịp thời mong muốn, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

HÀ NGỌC