Tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Bài 4: Triệt để, dứt điểm những kiến nghị kéo dài

- Thứ Sáu, 27/08/2021, 06:51
UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có giải pháp thiết thực, đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng nội dung trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri. Cùng với đó, quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; tập trung giải quyết triệt để, dứt điểm những kiến nghị kéo dài từ nhiều năm; tiếp tục chỉ đạo, rà soát, giải trình, giải quyết dứt điểm, báo cáo HĐND tỉnh và cử tri các nội dung chưa giải quyết xong, chưa có kết quả cụ thể do thiếu nguồn lực.

Đó là nội dung các Ban HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XVI nhấn mạnh qua thẩm tra kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 14 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa XV.

Một số nội dung còn kiến nghị nhiều lần

Đối với những ý kiến, kiến nghị tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XV (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020), qua thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, tính đến hết tháng 6.2021, có 39 nội dung đã được giải quyết xong, chiếm tỷ lệ 28%; 61 nội dung đang giải quyết, chiếm 44%.

Trong tổng số 61 ý kiến đang giải quyết, có 26 ý kiến chưa giải quyết do thiếu nguồn lực, 8 ý kiến do phụ thuộc vào cơ chế của Trung ương; một số ý kiến khác nội dung trả lời chưa rõ về hướng giải quyết, chưa được cử tri đồng thuận cao dẫn đến kiến nghị nhiều lần, thời gian giải quyết còn kéo dài, chưa có lộ trình giải quyết dứt điểm. Điển hình như, cử tri các xã Tân Dương, Thượng Hà, Điện Quan đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại quốc tế giải quyết dứt điểm những tồn tại ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của một số hộ dân trên địa bàn 3 xã sau khi xây dựng và vận hành Thủy điện Vĩnh Hà đã được kiến nghị qua nhiều lần, nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm... Một số ý kiến UBND tỉnh trả lời còn chung chung chưa cụ thể thời gian giải quyết, lộ trình hoàn thành như: Cử tri phường Nam Cường, TP. Lào Cai phản ánh, Dự án xây dựng khu trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh đã có quyết định phê duyệt và giải phóng mặt bằng từ năm 2004, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm cho Nhân dân khu vực này, dự án này tính đến nay đã được 17 năm... đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2021…

Cần quan tâm giải quyết dứt điểm triệt để những ý kiến, kiến nghị kéo dài của cử tri
Ảnh: Ngô Quyền

Trước và sau Kỳ họp 16 HĐND tỉnh Khóa XV (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2020), Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai đã tổng hợp 116 ý kiến, kiến nghị; trong đó thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh giải quyết là 110 ý kiến. 63 nội dung đã được giải quyết xong, chiếm 53%; 44 nội dung đang giải quyết, chiếm 39%. Qua thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh cho thấy, tại Báo cáo số 297/BC-UBND ngày 17.5.2021 của UBND tỉnh còn một số nội dung trả lời chung chung. Một số ý kiến, kiến nghị khi trả lời chưa nêu cụ thể lộ trình, thời gian giải quyết.

Quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm giải quyết, trả lời

Theo ghi nhận của các Ban HĐND tỉnh, quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực đã có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Với tổng số 255 ý kiến kiến nghị, đã giải quyết xong 102 nội dung; đến nay còn 139 nội dung chưa giải quyết xong, 14 ý kiến chưa được trả lời dứt điểm. Một số kiến nghị đang giải quyết đã được gia hạn thời gian hoàn thành hoặc có lộ trình giải quyết. Nhiều nội dung trả lời đầy đủ, ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, có phương án lộ trình, xác định cụ thể thời gian giải quyết.

Ghi nhận những kết quả đạt được, các Ban HĐND tỉnh Lào Cai cũng thẳng thắn đánh giá: Việc tổng hợp, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri vẫn còn một số nội dung trùng lặp, trả lời chưa nêu cụ thể lộ trình, thời gian giải quyết; một số ý kiến đã được UBND tỉnh thông báo kết quả đã giải quyết, tuy nhiên qua giám sát của các Tổ đại biểu tại các huyện, thị, thành phố cho thấy, việc khắc phục những vấn đề liên quan chưa được triệt để. Cụ thể, đối với các kiến nghị liên quan đến việc đầu tư, quy hoạch, giao thông, chế độ, chính sách, UBND tỉnh trả lời là đã giao cho UBND cấp huyện tổ chức thực hiện, nhưng chưa nêu rõ thời hạn cụ thể hoàn thành việc giải quyết. Một số kiến nghị còn để kéo dài chưa giải quyết dứt điểm, khiến cử tri kiến nghị nhiều lần.

Từ thực tế trên, bên cạnh kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát kết quả trả lời và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, các Ban HĐND tỉnh Lào Cai đề nghị UBND tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có giải pháp thiết thực, đề cao trách nhiệm trong giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri. Cùng với đó, quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; tập trung giải quyết triệt để, dứt điểm những kiến nghị kéo dài từ nhiều năm; tiếp tục chỉ đạo, rà soát, giải trình, giải quyết dứt điểm, báo cáo HĐND tỉnh và cử tri các nội dung chưa giải quyết xong, chưa có kết quả cụ thể do thiếu nguồn lực.

HÀ HƯƠNG