Tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Bài 3: Khắc phục tình trạng "sẽ chỉ đạo, sẽ giao"

- 04:10, 26/08/2021
Đối với những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, phải xác định rõ lộ trình, tiến độ, phương án thực hiện, cụ thể trách nhiệm các cơ quan chuyên môn trong trường hợp chậm giải quyết. UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và quy định định kỳ báo cáo tiến độ giải quyết để kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh; khắc phục tình trạng "sẽ chỉ đạo, sẽ giao..." trong giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Đó là những yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa Khóa VII nhấn mạnh qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khóa VI.

Một buổi phối hợp TXCT của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ảnh: D. Khánh

Nhiều kiến nghị chưa được giải quyết triệt để

Tại các buổi TXCT trước Kỳ họp thứ 13, đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 120 lượt ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Trong đó, có 28 nội dung là những kiến nghị chung và nhiều lần qua các kỳ họp, 92 nội dung còn lại là những kiến nghị cụ thể của các địa phương. Theo thống kê, hiện nay UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết hoặc thông tin giải trình trả lời đối với 28 kiến nghị chung, cần giải quyết ngay, đạt tỷ lệ 23%. Đối với 92 kiến nghị cụ thể của các địa phương, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo xem xét, giải quyết, tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan nên chưa được tổng hợp kịp thời về tiến độ giải quyết để thông tin đến cho cử tri. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh chỉ có thể đánh giá đối với việc giải quyết các kiến nghị chung và kiến nghị nhiều lần qua các kỳ họp.

Theo đó, về những kiến nghị của cử tri đã được xem xét giải quyết hoặc giải trình thông tin: Trong số 28 kiến nghị chung, có 14/28 kiến nghị đã được thông tin giải trình đến cử tri, trong đó có nhiều lĩnh vực được một số sở, ngành trả lời đầy đủ, thông tin rõ ràng, giải quyết kịp thời, được cử tri đồng tình và đánh giá cao. Các kiến nghị về chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, chế độ bảo hiểm y tế... được nhiều cử tri quan tâm qua nhiều kỳ họp, UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo giải quyết (đã ban hành một số chế độ chính sách phù hợp) đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Đây là nỗ lực rất lớn của UBND tỉnh cũng như các cơ quan chuyên môn trong điều kiện ngân sách tỉnh hụt thu do dịch bệnh Covid-19.

Ngoài thông tin giải trình, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo xem xét, giải quyết đối với 14 kiến nghị khác. Tuy nhiên, qua rà soát, hiện nay các kiến nghị mới chỉ dừng ở mức chỉ đạo giải quyết hoặc sẽ chỉ đạo... mà chưa xác định rõ lộ trình, tiến độ kết quả thực hiện. Nhiều nội dung đã kiến nghị rất nhiều lần (hầu hết kỳ họp nào cũng được cử tri nhắc lại việc giải quyết) nhưng có những nội dung từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để, hoặc trả lời chưa thỏa đáng cho cử tri.

Về những kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước, nhiều nội dung đã được giải quyết dứt điểm như: Xử lý những bất cập tại vòng xoay ngã giao Lê Hồng Phong - Phong Châu; xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực khai thác đá (huyện Vạn Ninh); đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Hệ thống nước sạch xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh)... Tuy nhiên, một số nội dung do khó khăn về nguồn vốn hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan Trung ương nên rất khó thực hiện ngay theo nguyện vọng của cử tri.

Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy: Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, việc chậm giải quyết một phần do công tác chỉ đạo của UBND tỉnh; một số cơ quan chuyên môn chưa thực sự coi việc giải quyết là công việc thường xuyên; việc trả lời còn chung chung, không có lộ trình giải quyết, nhất là đối với các dự án chậm tiến độ chưa xác định rõ nguyên nhân, phương án giải quyết và xử lý trách nhiệm... nên cử tri bức xúc và tiếp tục kiến nghị qua nhiều kỳ họp.

Xác định rõ lộ trình, thời gian giải quyết

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương rà soát, giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết 92 kiến nghị cụ thể của các địa phương; chỉ đạo tiếp tục giải quyết các kiến nghị còn tồn đọng. Trong đó, đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, phải xác định rõ lộ trình, tiến độ, phương án thực hiện và cụ thể trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn  trong trường hợp chậm giải quyết. Đặc biệt là các dự án liên quan đến đơn giá, bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất.

UBND tỉnh cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và quy định định kỳ báo cáo tiến độ giải quyết để kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh; khắc phục tình trạng "sẽ chỉ đạo, sẽ giao...", yêu cầu xác định rõ lộ trình, thời gian cụ thể để giải quyết và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân chậm giải quyết kiến nghị của cử tri… Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cần xem xét, ban hành Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại mỗi kỳ họp nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý trong việc triển khai và giám sát thực hiện kiến nghị của cử tri.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa VII, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh yêu cầu, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri. Đặc biệt là những vấn đề cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng việc giải quyết vẫn chưa thực sự hiệu quả.