Tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Bài 2: Gần 90% kiến nghị cử tri được giải quyết

- 06:36, 25/08/2021
Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp thứ Nhất đến sau Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu ghi nhận: Mặc dù, số lượng kiến nghị phải xem xét, giải quyết nhiều, song đã có 684/768 nội dung, đạt tỷ lệ 89% kiến nghị đã được giải quyết xong. Đây là nỗ lực rất lớn của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Nỗ lực lớn của cơ quan điều hành

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu Khóa XV ghi nhận: Các kiến nghị từ sau Kỳ họp thứ Nhất đến sau Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được tiếp thu, trả lời theo quy định. Hầu hết nội dung trả lời đúng trọng tâm, rõ ràng, phản ánh đúng tình hình thực tế; xác định lộ trình, thời gian cụ thể, phân công theo dõi và dự kiến bố trí nguồn lực thực hiện, kịp thời tháo gỡ được những khó khăn, bất cập, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại huyện Sìn Hồ Ảnh: VĂN THẠCH
Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại huyện Sìn Hồ
Ảnh: VĂN THẠCH

Mặc dù số lượng kiến nghị phải xem xét, giải quyết lớn song UBND tỉnh và hầu hết các sở, ban, ngành, địa phương đều tích cực, trách nhiệm trong xem xét, giải quyết. Đến thời điểm giám sát, số kiến nghị đã được giải quyết xong là 684/768, đạt tỷ lệ 89%, các kiến nghị còn lại đang chờ Chính phủ, bộ, ngành trung ương cho chủ trương và bố trí vốn hoặc đang xem xét, giải quyết theo lộ trình.

Đây là nỗ lực rất lớn của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong điều kiện tỉnh còn khó khăn về ngân sách, cơ sở hạ tầng; vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, vừa phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Tập trung giải quyết 10 kiến nghị tồn đọng, kéo dài

Mặc dù đã đạt được những kết quả rất tích cực nhưng Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu cũng thẳng thắn chỉ ra: Trách nhiệm, sự chỉ đạo của một số chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa thường xuyên, còn xem nhẹ. Công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng, một số sở, ngành và các huyện, thành phố về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có nơi, có việc chưa chặt chẽ, còn có biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm, chậm giải quyết gây bức xúc trong nhân dân.

Đến thời điểm giám sát, còn 62 kiến nghị của cử tri chưa giải quyết xong, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện. Trong đó, có 10 kiến nghị kéo dài nhiều năm và kiến nghị nhiều lần nhưng chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm. Đó là kiến nghị của cử tri huyện Tam Đường về thu hồi đất trồng rừng sản xuất của Công ty cổ phần Minh Sơn; kiến nghị của cử tri huyện Phong Thổ đề nghị chi trả tiền đền bù thi công tuyến đường Mồ Sì San - Sì Lở Lầu; kiến nghị của cử tri các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hợp đồng góp đất trồng cao su; kiến nghị của cử tri huyện Mường Tè về cấp đất sản xuất cho các hộ dân TĐC của xã Can Hồ; kiến nghị của cử tri các huyện về đền bù ảnh hưởng khi thực hiện các dự án lưới điện (89/107 danh mục công trình điện triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2020 chưa giải quyết xong về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng).

Bên cạnh đó, chất lượng trả lời một số kiến nghị chưa bảo đảm yêu cầu, nội dung trả lời chưa rõ, chưa cụ thể vào nội dung cử tri kiến nghị; một số kiến nghị về đền bù, giải phóng mặt bằng đến nay đã giải quyết xong nhưng thời gian giải quyết còn kéo dài. Đó là kiến nghị việc chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn bị ảnh hưởng do thi công đường điện từ huyện Nậm Nhùn vào huyện Mường Tè (dự án thực hiện năm 2014, chi trả đền bù năm 2020); khắc phục mương nước của gia đình ông Lù Vần Ngan, bản Hùng Pèng, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ bị hư hỏng do thi công tuyến đường Ma Lù Thàng - chợ Xì Choang... Có nội dung chính đáng cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng việc trả lời và giải quyết của cơ quan chức năng chưa đáp ứng nguyện vọng của cử tri (cử tri bản Nậm Khao, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn về mở đường vào khu nghĩa địa bản Nậm Khao).

Bên cạnh khó khăn khách quan, nguyên nhân chủ quan được Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu chỉ ra do một số cơ quan, đơn vị chưa làm tốt trách nhiệm xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri, công tác kiểm tra, đôn đốc có lúc có nơi chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến kiến nghị chậm được giải quyết. (Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban QLDA đầu tư xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp, UBND huyện Phong Thổ, UBND huyện Sìn Hồ).

Từ thực tế trên, Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với 62 kiến nghị đang giải quyết, nhất là tập trung chỉ đạo giải quyết 10 kiến nghị tồn đọng kéo dài. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với các cơ quan chuyên môn, địa phương trong việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri, tránh tồn đọng, kéo dài.

Mai Phương