Đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh Lào Cai

Bài 1:  Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin

- 06:09, 17/01/2022
Ngay từ Khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo quyết liệt xây dựng kế hoạch, dự án hiện đại hóa công tác phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh, trước hết là ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong xử lý, điều hành công việc. Bước sang nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng xây dựng phần mềm “Hội đồng Nhân dân điện tử” nhằm đẩy mạnh hơn việc áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của HĐND các cấp, đặc biệt là thực hiện “kỳ họp không giấy”, tiến tới thực hiện kỳ họp điện tử.

Trong hoạt động của các cơ quan dân cử ở địa phương, việc hiện đại hóa có vai trò hết sức quan trọng đối với yêu cầu đổi mới hoạt động của mỗi đại biểu và của cả HĐND. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi năm 2019) tập trung củng cố, tăng cường vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giúp các đại biểu HĐND các cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ và phát huy tốt vai trò của mình, những năm qua, HĐND tỉnh Lào Cai đã không ngừng đổi mới, đặc biệt tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của HĐND.

Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động HĐND tỉnh Lào Cai 

Quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin

Ngay từ Khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, dự án hiện đại hóa công tác phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lào Cai, trước hết là ứng dụng CNTT trong xử lý, điều hành công việc. Việc ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành của Thường trực đến các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện trên nền kỹ thuật số đa phương tiện. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng CNTT của HĐND tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, quy mô hợp lý và hoàn chỉnh với các dịch vụ tiên tiến để đẩy nhanh quá trình xây dựng nền hành chính điện tử bao gồm hệ thống máy chủ, máy chiếu, máy scan, máy tính để bàn, laptop, máy in, máy photo...

Đồng thời với đầu tư hạ tầng CNTT là đầu tư các phần mềm ứng dụng mới trong công tác quản lý điều hành: phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc (iOffice); phần mềm phục vụ hoạt động HĐND 3 cấp; phần mềm lịch công tác; phần mềm theo dõi xử lý, giải quyết đơn thư, kiến nghị và kết luận giám sát; phần mềm khai báo BHXH, BHYT; phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, theo dõi chế độ lương; phần mềm hỗ trợ thống kê công tác thi đua, khen thưởng... đã được thực hiện với sự hợp tác của các tập đoàn lớn tại Lào Cai như FPT, Viettel...

HĐND tỉnh đã tăng cường trao đổi thông tin giữa Thường trực, các Ban, các đại biểu HĐND cả ba cấp: tỉnh, huyện, xã, giữa các văn phòng, các chuyên viên, các bộ phận, phòng, ban và giữa Văn phòng với đại biểu HĐND tỉnh qua môi trường mạng. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác điều hành kỳ họp của HĐND tỉnh; gửi tài liệu kỳ họp cho đại biểu qua môi trường mạng thông qua hộp thư điện tử và phần mềm nội bộ; nâng cấp Website tích hợp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thiết kế thêm các chức năng, giao diện để cho phù hợp với nhu cầu sử dụng, cấu trúc tiện dụng và chuyên nghiệp có thể liên kết với nhiều website, nhằm phục vụ tốt hoạt động tuyên truyền của Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, các Ban HĐND tỉnh, HĐND các cấp... đã từng bước được thực hiện trong cả nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xây dựng phần mềm “Hội đồng Nhân dân điện tử”

Bước sang nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XVI đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xây dựng phần mềm “Hội đồng Nhân dân điện tử” nhằm đẩy mạnh hơn việc áp dụng CNTT trong các hoạt động của HĐND các cấp, đặc biệt là thực hiện “kỳ họp không giấy”, tiến tới thực hiện kỳ họp điện tử. Trước một số băn khoăn, lo lắng, mang tâm lý “ngại” không thực hiện được, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVI đặt vấn đề: chúng ta đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật số hiện đại, có kho dữ liệu, Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh Khóa XVI đã quy định trang cấp cho mỗi đại biểu HĐND tỉnh một máy ipad, nếu chỉ để khai thác tài liệu thì chưa khai thác hết tính năng của hạ tầng thông tin hiện đại đã được trang bị.

Đến nay, tất cả các kỳ họp của HĐND tỉnh Lào Cai đều ứng dụng phần mềm này, hiệu quả mang lại rất lớn. Toàn bộ tài liệu liên quan đến kỳ họp như báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết, triệu tập đại biểu... đều được Văn phòng cập nhật, gửi đến đại biểu HĐND tỉnh bằng phần mềm ứng dụng trên ipad kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cũng đã kịp thời lưu trữ, khai thác và hệ thống hóa văn bản, tài liệu phục vụ đại biểu thảo luận, chất vấn, biểu quyết tại kỳ họp, đem lại nhiều tiện ích, tiết kiệm chi phí in ấn, thời gian và công sức của cán bộ, công chức. Các đại biểu tích cực thể hiện quyền và trách nhiệm của mình thông qua ứng dụng này. 

Trong năm 2021, nhất là khi bước sang Khóa XVI, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, việc tin học hóa các công việc của văn phòng được đẩy mạnh. Các hoạt động của HĐND tỉnh như công tác thẩm tra, giám sát, khảo sát, phối hợp giữa HĐND các cấp, chuyển tài liệu cho đại biểu đều được thực hiện trên nền tảng kỹ thuật số. Trình độ ứng dụng CNTT của đại biểu được nâng cao hơn một bước. Sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực HĐND, cố gắng và năng động của lãnh đạo Văn phòng đã tạo tiền đề để thực hiện một kỳ họp không giấy đầu tiên.