Bài 2: Sinh động, phong phú ngay ở HĐND cấp huyện, xã
05:43 01/10/2022
Bài 1: Tạo đà cho chính sách có sức sống mạnh mẽ
06:03 30/09/2022
Cơ sở pháp lý quan trọng nâng cao hiệu quả giám sát quyền lực
06:13 27/09/2022
Chung tay hành động vì một cộng đồng không ma túy
06:09 27/09/2022
Bảo đảm khách quan, công khai, hiệu quả
05:51 26/09/2022
“Cẩm nang” giúp HĐND giám sát hiệu quả
06:24 25/09/2022
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa
06:19 24/09/2022
Hiệu quả từ Nghị quyết hỗ trợ người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở
06:31 23/09/2022
Nhiều kết quả tích cực
06:30 23/09/2022
Đổi mới nội dung, nâng tầm chất lượng
06:27 23/09/2022
Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ
06:15 23/09/2022
Sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri
06:22 21/09/2022
Tiếp tục khẳng định tinh thần đồng hành với người dân, doanh nghiệp
06:15 21/09/2022
Mong chờ những quyết sách kịp thời, sát thực tiễn
06:27 20/09/2022
Lan tỏa tinh thần hành động, vì dân của Quốc hội
06:25 20/09/2022
​​​​​​​Tạo thống nhất, thúc đẩy hoạt động giám sát
06:23 18/09/2022