Điện Biên: Ưu tiên những dự án trọng điểm, cấp bách, an sinh xã hội 

Xem với cỡ chữ

Tiếp tục giám sát chuyên đề về đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Tổ giám sát số 2, đoàn giám sát HĐND tỉnh đã làm việc tại huyện Điện Biên Đông. Huyện kiến nghị tỉnh nâng mức vốn bổ sung từ ngân sách địa phương cấp tỉnh cho cấp huyện quản lý từ 30% lên 50% đối với huyện nghèo; nâng hạn mức vốn đầu tư công trung hạn chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 cho các xã đặc biệt khó khăn, huyện nghèo xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu… Tổ giám sát đề nghị huyện khẩn trương khắc phục những hạn chế trong giai đoạn đầu tư công 2016 - 2020. Đồng thời, rà soát các danh mục dự án và triển khai thực hiện dự án đối với vốn phân bổ năm 2021; ưu tiên đầu tư những dự án trọng điểm, cấp bách, an sinh xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025.

LÊ HOA