Điện Biên: Tổ chức Kỳ họp thứ 6 điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn một số dự án 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh vừa có văn bản triệu tập Kỳ họp thứ 6 để giải quyết một số công việc phát sinh đột xuất. Theo đó, kỳ họp diễn ra hôm nay, ngày 11.1 theo hình thức trực tuyến với 10 điểm cầu thuộc các huyện, thị, thành phố. HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nghị quyết điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn: Dự án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng Tái định cư Thủy điện Sơn La huyện Mường Nhé, Mường Chà và Nậm Pồ; Dự án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng Tái định cư Thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay; Dự án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng Tái định cư Thủy điện Sơn La thành phố Điện Biên Phủ; Dự án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng Tái định cư Thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa.

LÊ HOA