Điện Biên: Thông qua 7 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 4 

Xem với cỡ chữ

Tại Kỳ họp thứ 4 vừa được tổ chức, HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua 7 nghị quyết. Trong đó, có nghị quyết phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Mường Nhé, Mường Chà và Nậm Pồ; phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa; phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thành phố Điện Biên Phủ; phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay.

LÊ HOA