Điện Biên: Kiểm soát chặt dịch bệnh 

Xem với cỡ chữ

Tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, trên cơ sở tiếp tục tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi tới HĐND, UBND tỉnh một số kiến nghị. Trong đó, có việc cử tri và Nhân dân mong muốn UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là kiểm soát chặt người đến và về, không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn; cùng với công tác tuyên truyền vận động, cần có biện pháp xử lý nghiêm minh để răn đe các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định về phòng, chống dịch; kiểm soát chặt để bảo đảm minh bạch, bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine phòng Covid-19 của người dân, có sự ưu tiên đối với người cao tuổi, người yếu thế trong xã hội. Đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm...

LÊ HOA