Điện Biên: Đầu tư Dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm 

Xem với cỡ chữ

Theo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên được thông qua tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh: Mục đích để bảo đảm sự kết nối đồng bộ giữa khu vực kinh tế của huyện Điện Biên với đô thị phía Đông của thành phố Điện Biên Phủ hình thành khu đô thị trọng điểm; tạo liên kết vùng, khai thác được tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, du lịch của khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên. Tổng chiều dài các tuyến đường cần đầu tư xây dựng khoảng 35,74km. Trong đó, phần tuyến đường trong phạm vi nội thị thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên dài khoảng 4,99km; phần các tuyến đường ngoài đô thị có tổng chiều dài khoảng 30,75km.

LÊ HOA