Điện Biên: Đánh giá hiệu quả công tác giúp xã đặc biệt khó khăn 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XV, đối với báo cáo, dự thảo nghị quyết “Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (lĩnh vực văn hóa - xã hội)”, các đại biểu đề nghị làm rõ thêm nguyên nhân thực hiện các chỉ tiêu tiêm chủng cho trẻ em đạt thấp, giảm so với cùng kỳ năm trước; số ca mắc mới HIV (54 ca) tăng so với cùng kỳ… Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, tổng kết đánh giá hiệu quả công tác giúp xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tiếp tục triển khai trong giai đoạn tiếp theo; tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là dịch Covid-19…

LÊ HOA