Điện Biên: Cử cán bộ xuống giúp huyện thực hiện công tác bầu cử 

Xem với cỡ chữ

Qua giám sát thực tế và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng về việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20.6.2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đoàn giám sát Tỉnh ủy đã chỉ ra một số hạn chế như: Chưa dự kiến cơ cấu đại biểu HĐND huyện tái cử nhiệm kỳ 2021 - 2026; hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp còn trường hợp sai sót, phải kê khai lại nhiều lần, nhất là cấp cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy kiến nghị với đoàn giám sát: Đề nghị tỉnh cấp bổ sung kinh phí bầu cử kịp thời để huyện thực hiện các công việc tiếp theo bảo đảm đúng quy định; cử cán bộ xuống giúp huyện thực hiện công tác bầu cử; các sở, ngành tỉnh phối hợp đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, nhất là dự án điện cho một số bản vùng cao, vùng xa.

LÊ HOA