Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XIX:

Xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết

- Thứ Ba, 02/04/2024, 15:04 - Chia sẻ

Sáng 2.4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 16 Khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Kỳ họp Chuyên đề). Kỳ họp đã nhất trí thông qua 17 nghị quyết quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Anh Tuấn chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Anh Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

Xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết -0
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung cho biết, để bảo đảm hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện phát triển kinh tế xã hội địa phương, HĐND tổ chức kỳ họp thứ 16 xem xét, quyết định một số vấn đề mang tính chất cấp thiết, quan trọng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển địa phương. Đặc biệt, thông qua kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết -0
Toàn cảnh Kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri và Nhân dân để xem xét, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan; đồng thời thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung trình kỳ họp.

Xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết -0
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu kín bầu bổ sung các chức danh HĐND tỉnh Khóa XIX

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến vào Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 4.6.2020 của HĐND tỉnh về giao quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với toàn bộ dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh giai đoạn từ 1.1.2021 đến 31.12.2023.

Xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết -0
Các đại biểu biểu quyết thông qua 17 nghị quyết quan trọng

Đồng thời thảo luận, xem xét các Tờ trình về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 - Nguồn vốn ngân sách Trung ương; kéo dài thực hiện, giải ngân và hủy dự án vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2023; ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh; bổ sung, hỗ trợ, điều chỉnh kinh phí; phương án phân bổ và sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023; ban hành về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh; ban hành Nghị quyết sửa đổi danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; ban hành Quy định về Định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 220/2016/NQ-HĐND ngày 4.4.2016 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016); ban hành về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ...

Xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết -0
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung khẳng định, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Khóa XIX đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra; các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung thảo luận, thống nhất cao trong biểu quyết các nội dung và nhất trí thông qua 17 nghị quyết quan trọng trình tại kỳ họp.

Xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết -0
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được miễn nhiệm và bầu bổ sung 

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá về đích và giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đề nghị các đại biểu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy cao độ năng lực, sở trường công tác góp phần quan trọng vào thực hiện hiệu quả công tác của HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các đơn vị, địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh chủ động rà soát, đánh giá chính sách đã ban hành để chỉ ra những khó khăn, bất cập và đề nghị tháo gỡ, điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, đoàn kết, thống nhất cùng chung trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phan Phương - Hải Yến
#