TP. Hồ Chí Minh: Thành lập Sở An toàn thực phẩm đầu tiên trên cả nước

- Thứ Ba, 19/09/2023, 18:02 - Chia sẻ

Tại Kỳ họp thứ 11, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết về thành lập Sở An toàn thực phẩm, hoạt động từ ngày 1.1.2024. Việc thành lập Sở An toàn thực phẩm là cần thiết trước yêu cầu thực tiễn phải bảo đảm an toàn thực phẩm tại một đô thị lớn.

Thành lập Sở An toàn thực phẩm đầu tiên trên cả nước -0
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về thành lập Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường cho biết, thông qua kết quả đạt được sau quá trình thí điểm mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm (từ năm 2017 đến nay), UBND TP nhận thấy đây là giai đoạn chín muồi để phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người dân sống và làm việc tại Thành phố, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng.

Việc xây dựng một cơ quan chuyên môn nhằm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nhằm ngăn chặn, giải quyết dứt điểm, căn cơ tình trạng không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố, khắc phục các bất cập, tồn tại, rào cản trong hoạt động phối hợp liên ngành là hết sức cần thiết.

Mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM (viết tắt là Ban Quản lý) kết hợp lực lượng từ 3 Sở (Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Mô hình này là một bước đột phá trong tiến trình phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân làm kim chỉ nam cho hành động; hoàn toàn phù hợp với chính sách của TP. Hồ Chí Minh và tình hình thực tiễn của địa phương.

Thành lập Sở An toàn thực phẩm đầu tiên trên cả nước -0
Sở An toàn thực phẩm được thành lập dựa trên kết quả đạt được sau quá trình thí điểm mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Theo phương án của UBND TP. Hồ Chí Minh, nguồn nhân lực của Sở An toàn thực phẩm TP được sử dụng từ số lượng người làm việc tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP trước đây. UBND TP sẽ giao biên chế cho cơ quan này gắn với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động và nằm trong tổng biên chế hành chính, số lượng người làm việc của địa phương.

Sở An toàn thực phẩm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND TP. Đồng thời, cơ quan chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương.

Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh được bố trí trụ sở làm việc tại số 57, đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành, quận 1) và số 18, đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bến Thành, quận 1).

HĐND TP. Hồ Chí Minh giao UBND TP tổ chức triển khai Nghị quyết về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TP. Nghị quyết này có hiệu lực từ 1.1.2024.

Ngày 24.6, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.8. Tại Khoản 1 Điều 9 có quy định, HĐND TP. Hồ Chí Minh thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.

Đắc Trường
#