Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường:

Thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế xanh

- Thứ Năm, 19/01/2023, 06:52 - Chia sẻ

Nhìn lại những thành tựu nổi bật cũng như những khó khăn, thách thức cần sớm được tháo gỡ qua nửa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường nhấn mạnh: năm 2023 và những năm tiếp theo, thành phố sẽ xác định rõ, tận dụng, chuyển hóa cơ hội và thách thức thành các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy nhanh hơn quá trình đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế. Trong đó, chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…

Tạo động lực phát triển nhanh, bền vững

Thưa ông, nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, ông có thể chia sẻ một số thành tựu nổi bật trong thực hiện các khâu đột phá Đại hội đã đề ra?

Thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế xanh -0
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND thành phố Cần Thơ đã điều hành thực hiện nghiêm các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố; đồng thời, nắm bắt thời cơ thuận lợi, tăng cường liên kết với các địa phương và phát huy các nguồn lực trong xã hội, đưa ra những giải pháp cụ thể để xây dựng và phát triển thành phố phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Với sự sát sao của Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố và điều hành quyết liệt của UBND thành phố, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, thành phố đã đạt được một số thành tựu nổi bật, đặc biệt là những kết quả trong thực hiện các khâu đột phá. Năm 2022, nhiều ngành, lĩnh vực phục hồi rất nhanh, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 9,88% so năm 2021. Các nguồn vốn đầu tư được huy động, khai thác mạnh mẽ, đa dạng về hình thức. Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 24.770 tỷ đồng năm 2021 lên 34.300 tỷ đồng năm 2022. Trong đó, vốn đầu tư nhà nước chiếm 20,84%, đầu tư ngoài nhà nước chiếm 75,77% và đầu tư vốn nước ngoài chiếm 3,39%. Nhiệm vụ, mục tiêu đầu tư nhằm tăng cường tính kết nối, đồng bộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải thông suốt từ thành phố Cần Thơ đi các tỉnh, vùng đồng bằng sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh và các vùng miền trong cả nước.

Đặc biệt, ngày 11.1.2022, Quốc hội đã phê duyệt Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ.

- Xin ông chia sẻ thêm về quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội “Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ”?

- Thành phố đã tập trung phối hợp với các bộ, ngành để cụ thể hóa các chính sách, tập trung nguồn lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo cơ chế thu hút đầu tư, tạo động lực mới cho phát triển thành phố và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long; hỗ trợ tối đa các vấn đề thuộc thẩm quyền để mời gọi đầu tư từ các tập đoàn lớn vào những dự án trọng điểm như Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, Khu công nghiệp Ô Môn, Dự án logistics hàng không.

Để sớm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, tạo động lực phát triển thành phố nhanh và bền vững, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện từng chính sách. UBND thành phố đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về xây dựng Đề án thành lập Trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long; đôn đốc các ngành, các cấp tạo thêm nguồn thu cho ngân sách thành phố, phấn đấu để thành phố là địa phương điều tiết thực chất về ngân sách trung ương và tạo thêm nguồn để thực hiện chính sách thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý…

Chuyển hóa cơ hội, thách thức thành động lực tăng trưởng mới

- Những kết quả đạt được rất ấn tượng nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức cần sớm được tháo gỡ, thưa ông?

- Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV, bên cạnh những thành tựu đạt được, thành phố cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, thách thức cần sớm được tháo gỡ. Đó là, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, trình độ phát triển chưa cao, cơ cấu kinh tế chưa tương xứng với vai trò đô thị loại I, khu vực nông nghiệp, nông thôn còn lớn. Năng lực sản xuất một số ngành, sản phẩm chủ lực tăng chậm, các ngành có hàm lượng công nghệ cao có tỷ trọng nhỏ. Kết cấu hạ tầng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, thiếu và chưa đồng bộ, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, các khu vui chơi giải trí, hạ tầng tại các khu vực dự kiến mở rộng đô thị.

Thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế xanh -0
Tập trung mọi nguồn lực xây dựng thành phố Cần Thơ thành đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long

Việc kêu gọi đầu tư còn gặp nhiều khó khăn; thách thức từ chi phí đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng, suất đầu tư các công trình giao thông của thành phố nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung thường cao hơn 1,3 - 1,5 lần so với các vùng khác. Đặc biệt, do giá đất của thành phố cao hơn các tỉnh lân cận nên đã gây khó khăn trong thu hút đầu tư. Chất lượng phát triển đô thị chưa cao và chưa đều, có sự thiếu đối xứng về phân bố các trục kinh tế - đô thị. Chất lượng nguồn nhân lực vẫn còn hạn chế là một điểm “nghẽn” lớn của thành phố.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư.

- Năm 2023 và những năm tiếp theo, UBND thành phố sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nào để hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV đã đề ra cũng như triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội?

- Năm 2023 và những năm tiếp theo, dự báo khó khăn, thách thức phải đối mặt rất nhiều, nhất là áp lực lạm phát, biến động của giá nguyên vật liệu, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu có chiều hướng diễn biến phức tạp, trái quy luật… Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, UBND thành phố tập trung xây dựng, trình HĐND thành phố quyết nghị các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền của thành phố; chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xúc tiến các thủ tục có liên quan, sớm đưa các nội dung cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương chính thức vào triển khai đầu tư trong năm 2023.

Thành phố sẽ xác định rõ, tận dụng, chuyển hóa cơ hội và thách thức thành các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy nhanh hơn quá trình đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế. Trong đó, chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng công nghệ ưu tiên, công nghệ cao trong các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, tăng cường hỗ trợ tổ chức, cá nhân xây dựng nhãn hiệu, phát triển thương hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực đã được bảo hộ. Tập trung thực hiện hoàn thành các dự án trọng điểm, nhất là các dự án kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, trong đó ưu tiên nguồn lực (nhân lực, vốn đối ứng) để triển khai kịp thời theo đúng tiến độ đối với các tuyến cao tốc; tập trung giải ngân các nguồn vốn ODA, vốn viện trợ.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại đầu tư công theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, tạo hiệu ứng lan tỏa, gia tăng động lực tăng trưởng. Tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai đồng bộ các đề án, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các doanh nghiệp. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống Nhân dân.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Vũ Châu thực hiện
#