Thành phố Đà Lạt phổ biến, tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt

- Thứ Bảy, 03/12/2022, 12:52 - Chia sẻ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan cho biết, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, thành phố Đà Lạt đã tổ chức phổ biến, tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho cán bộ, công chức, hệ thống chính trị các phường; cán bộ, công nhân đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; đại diện các cấp hội và người dân.

Thành phố Đà Lạt phổ biến, tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt -1
Tuyên truyền viên hướng dẫn người dân phân loại rác thải sinh hoạt

Cụ thể, chương trình tập huấn đã được tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1: Tập huấn hướng dẫn phân loại rác tại nguồn cho đơn vị quản lý và các cán bộ thực hiện giám sát tại các tổ dân phố của Phường 2. Thành phần tham dự: lãnh đạo Phường; cán bộ môi trường Phường; Trưởng các tổ dân phố; Chủ tịch các Hội (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) và đoàn viên đoàn thanh niên. Thời gian tập huấn được tổ chức vào giờ hành chính. Đợt 2, tập huấn hướng dẫn phân loại rác tại nguồn cho người dân. Trong đó, nội dung tập huấn tập trung vào 3 vấn đề chính mà người dân cần đặc biệt quan tâm và được trình bày một cách ngắn gọn, thu hút. Các lớp tập huấn cho người dân được tổ chức tại 3 địa điểm, 1 ca/buổi/địa điểm vào các khung giờ từ 19h30 - 20h30.

Theo báo cáo các lớp tập huấn đã nhận được sự tham gia đông đảo người dân và cán bộ liên quan tham gia. Sau khi tham gia tập huấn, người dân và các cán bộ đã hiểu được ý nghĩa của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn như góp phần tiết kiệm được tài nguyên; mang lại lợi ích cho chính chủ nguồn thải từ việc tận dụng phế liệu tái chế, làm phân compost bón cho cây trồng trong vườn nhà; giảm thiểu ô nhiễm; giảm thiểu tổng lượng rác thải trong cộng đồng thải ra môi trường nhằm giảm tải cho môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý; nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường.

Thành phố Đà Lạt phổ biến, tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt -0
Cán bộ, các cấp hội và người dân nghe phổ biến kiên thức phân loại rác thải sinh hoạt theo Luật bảo vệ môi trường

Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý chất thải, góp phần tiết kiệm được tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm chi phí cho công tác thu gom và xử lý rác thải. Tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đúng quy cách sẽ giúp giảm 50% lượng rác cần thu gom, vận chuyển và đơn giản hóa việc tổ chức phương tiện; tăng khả năng thu hồi tài nguyên cũng như nâng cao hiệu quả xử lý của các công nghệ xử lý tiếp theo. Ngoài ra, hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn còn giúp hình thành ý thức của mỗi cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường.

Cát Thành