Thanh Hoá: Đổi mới phương thức hoạt động của HĐND theo hướng thực chất

- Thứ Năm, 09/11/2023, 12:17 - Chia sẻ

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND theo hướng thực chất, từ tháng 5.2022 đến nay, các kỳ họp HĐND 2 cấp tại Thanh Hoá đã thông qua 2.444 nghị quyết để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm đúng thẩm quyền của pháp luật, phù hợp với điều kiện mới của tỉnh.

HĐND 2 cấp thông qua hơn 2.400 Nghị quyết về các nội dung quan trọng

Việc giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND là một hình thức giám sát của Thường trực HĐND trong thời gian giữa hai kỳ họp, là việc cơ quan nhà nước cung cấp, giải trình, làm rõ thông tin về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó...

Tại Thanh Hoá, HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng thực chất và hiệu quả. HĐND hai cấp đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện và tinh hình thực tế của địa phương, góp phần quan trọng vào những thành tích, kết quả chung của tỉnh năm 2022 và 9 tháng năm 2023.

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá: Đổi mới phương thức hoạt động của HĐND theo hướng thực chất -0
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa XVIII

Theo đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND theo hướng thực chất, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Từ tháng 5 năm 2022 đến nay, tại các kỳ họp HĐND 2 cấp đã thông qua 2.444 nghị quyết về các nội dung quan trọng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm đúng thẩm quyền của pháp luật, phù hợp với điều kiện mới của tỉnh.

Hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND được đổi mới theo hướng trọng tâm, thực chất; sau giám sát, giải trình, nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế, bức xúc đã được các cấp, các ngành tổ chức khắc phục và có chuyển biến tích cực. Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) tiếp tục được tổng hợp và đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Chủ động chuẩn bị “từ sớm, từ xa”

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lại Thế Nguyên, tại các cuộc TXCT, Đoàn ĐBQH tỉnh đã dành phần lớn thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền huyện, thị, thành phố trực tiếp trả lời, xử lý tại chỗ. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu, tổng hợp, phân loại để gửi đến các bộ, ngành Trung ương tại Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khoá XV.. Các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa luôn nỗ lực làm tốt vai trò người đại diện của Nhân dân, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri

Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hoá cũng thực hiện phòng họp không giấy tờ trong các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND, góp phần từng bước đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện.

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá: Đổi mới phương thức hoạt động của HĐND theo hướng thực chất -0
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 14. Ảnh: Minh Hiếu

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam cho biết, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo, HĐND hai cấp cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức hoạt động của HĐND theo hướng thực chất, toàn diện, đồng bộ, vừa bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức các kỳ họp HĐND. Với phương châm chuẩn bị “từ sớm, từ xa” Thường trực HĐND cần chủ động đôn đốc, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các cơ quan có liên quan để thống nhất nội dung kỳ họp. Các Ban HĐND cần chủ động phối hợp các cơ quan chuyên môn của UBND cùng cấp khi xây dựng dự thảo nội dung, tăng cường công tác khảo sát trực tiếp tại cơ sở, nhất là đối tượng chịu tác động của chính sách để làm căn cứ thực tiễn trong quá trình tổ chức thẩm tra. Đổi mới phương pháp điều hành các phiên họp linh hoạt, sáng tạo; phát huy trí tuệ tập thể trong quá trình thảo luận, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo đồng thuận cao trong việc thông qua các nghị quyết.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND, nhất là trong việc thực hiện chức năng giám sát; đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân, kịp thời lắng nghe, phản ánh và đề nghị giải quyết đối với những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri gắn với việc thường xuyên giám sát chặt chẽ tiến độ giải quyết của các cơ quan chức năng có liên quan; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Lương Khiết
#