Thái Nguyên: Số lượng doanh nghiệp tiếp tục tăng

- Chủ Nhật, 21/05/2023, 16:08 - Chia sẻ

Những giải pháp hiệu quả trong thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn của chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã tạo nên sự tăng trưởng nhanh chóng của doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, trong tháng 4.2023, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 142 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 2.419 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng cấp điều chỉnh thay đổi cho 317 doanh nghiệp, cấp thành lập 69 đơn vị trực thuộc và tạm ngừng hoạt động 71 doanh nghiệp, giải thể 10 doanh nghiệp.

Thái Nguyên: Số lượng doanh nghiệp tiếp tục tăng -0
Số lượng doanh nghiệp không ngừng tăng trưởng góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên.

Như vậy, lũy kế đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 337 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 3.885 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi cho 586 doanh nghiệp, cấp thành lập 144 đơn vị trực thuộc, tạm ngừng hoạt động 443 doanh nghiệp, giải thể 28 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này là 9.159 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 133.128 tỷ đồng.

Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách về thu hút đầu tư và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh nên số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đã có sự phát triển nhanh chóng và liên tục dù gặp nhiều điều kiện nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua, góp phần quan trọng trong phát triển chung của địa phương.

Đồng Văn Thưởng
#