Cà Mau triển khai đồng bộ, thống nhất các giải pháp cải cách hành chính

Tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp

- 07:02, 22/05/2022

Với quan điểm lấy chuyển biến trên thực tiễn làm mục tiêu, những nỗ lực của tỉnh Cà Mau trong công tác cải cách hành chính (CCHC) thời gian qua đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Tiếp nối kết quả đã đạt được, tỉnh xác định sẽ tiếp tục thực hiện cải cách đồng bộ, thống nhất trên tất cả lĩnh vực và các cấp chính quyền. Trong đó, sự hài lòng của người dân, tổ chức chính là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ. 

Nhiều chỉ số được cải thiện

Một trong những cải cách nổi bật và đậm nét của Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau là việc thiết lập kênh Zalo đặt lịch, hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính. Giám đốc Trung tâm Hồ Chí Linh cho biết: Bên cạnh việc đặt lịch, hẹn giờ qua số điện thoại 19009496, người dân có thể kết nối đến trang Zalo "Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Cà Mau", bấm chọn "quan tâm" tại giao diện chính và bắt đầu các bước đặt lịch, hẹn giờ theo hướng dẫn. Người dân địa phương cũng có thể đăng ký làm căn cước công dân qua Zalo. Nhiều chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh được công bố trong năm 2021 đều được cải thiện về vị trí xếp hạng so với năm trước. Chỉ số năng lực cạnh tranh xếp hạng 43, tăng 2 bậc, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh xếp hạng 41, tăng 8 bậc; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công xếp hạng 31, tăng 9 bậc.

Dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh đã được chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp, sáng kiến. Qua đó, phát huy hiệu quả thiết thực trong quá trình thực hiện như: Tiếp nhận thủ tục phi địa giới hành chính; tiếp nhận hồ sơ tại nhà; lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng thông qua mạng xã hội Zalo... Nhờ vậy, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được cải thiện với tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hẹn trung bình đạt trên 99%; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trung bình đạt trên 98%.

Cũng theo ông Hồ Chí Linh, hiện, tỉnh Cà Mau đã triển khai thực hiện toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, từ tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đối với 109 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Kế hoạch và Ðầu tư; Công thương; Giáo dục và Ðào tạo; Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh. Qua đó, giúp cắt giảm thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính ở bộ phận Một cửa của UBND thành phố Cà Mau luôn được hướng dẫn tận tình
Người dân đến làm thủ tục hành chính ở bộ phận Một cửa của UBND thành phố Cà Mau luôn được hướng dẫn tận tình

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Với quan điểm cải cách hành chính phải xuất phát từ thực tiễn, những nỗ lực của tỉnh Cà Mau đã được nhận được sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Tiếp nối kết quả đã đạt được, trên tinh thần những việc đã thực hiện có hiệu quả thì tiếp tục triển khai; những vấn đề mới, chưa có quy định hoặc quy định đã vượt qua thực tiễn thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội, tỉnh đã thống nhất với phương châm cải cách hành chính phải tiến hành đồng bộ, thống nhất trên tất cả các ngành, lĩnh vực và các cấp chính quyền. Trong đó, phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Cải cách hành chính gắn với đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; tận dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đặc biệt phải lấy người dân làm trung tâm; sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

Hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính tinh gọn, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, phục vụ Nhân dân; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ngày 23.12.2021 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 2942/QĐ-UBND về công tác cải cách hành chính. Đây được xem là một trong những đột phá chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, trong năm 2022, tỉnh Cà Mau phấn đấu tăng ít nhất 5 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công... Tỉnh cũng phấn đấu 100% văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương được cụ thể hóa hoặc triển khai kịp thời; 100% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh cũng tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế; trọng tâm là tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các khung khổ pháp lý để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phục vụ hiệu quả việc xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 100% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích hợp tối thiểu 80% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt từ 20% trở lên (không bao gồm hồ sơ của các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương). Ngoài ra, các chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến, tỷ lệ số hóa, giảm biên chế công chức, xử lý hồ sơ hành chính trên môi trường mạng cũng được chú trọng.

VŨ CHÂU