Phú Thọ: Hoàn thành cơ chế triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số

- Thứ Sáu, 25/11/2022, 22:09 - Chia sẻ

Sau gần 1 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Phú Thọ đã cơ bản hoàn thành các văn bản, cơ chế để triển khai thực hiện Chương trình.

Ngày 25.11, thông tin với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tại tỉnh Phú Thọ về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội ( KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Phú Thọ ( Ban chỉ đạo) cho biết, sau gần một năm thực hiện, Chương trình đã tạo được niềm tin, sự ủng hộ trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sự đồng thuận của các cấp ủy chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành. Đến nay, tỉnh Phú Thọ cơ bản hoàn thành các văn bản, cơ chế để triển khai thực hiện Chương trình. 

Hoàn thành cơ chế triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào  -0
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung tâm truyền thông giáo dục

Theo Ban chỉ đạo, hiện địa phương đang giao các đơn vị dự thảo các quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ; văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, cơ quan được giao chủ trì Tiểu dự án 1 - Dự án 5 đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ này trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 để các đơn vị liên quan và các địa phương triển khai tổ chức thực hiện.

Tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch các chỉ tiêu, mục tiêu, nội dung nhiệm vụ đã được phê duyệt. Hiện tỉnh đã hoàn thành việc phân bổ vốn cho các dự án theo quy định. Sau khi kế hoạch vốn được phân bổ, các địa phương triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ kế hoạch.

Cũng theo ban chỉ đạo cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ giải ngân thực hiện chương trình còn chậm. Hiện, UBND tỉnh Phú Thọ đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện được giao vốn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, hỗ trợ để kịp thời giải ngân vốn kế hoạch năm 2022 theo quy định.

Hoàn thành cơ chế triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào  -0
Đoàn kiểm tra công trình đang được xây dựng tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trung tâm truyền thông giáo dục

Tại buổi kiểm tra, những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được ban chỉ đạo tỉnh Phú Thọ chỉ rõ: Công tác giải ngân thực hiện trong thời gian ngắn với khối lượng công việc lớn; Chậm ban hành các cơ chế, tổ chức thực hiện Chương trình do liên quan với các Chương trình mục tiêu quốc gia khác. Mặc dù thông tư đã quy định phân cấp mạnh cho địa phương, nhưng một số nội dung chưa có tiền lệ nên nhiều nội dung chưa đủ điều kiện triển khai ngay.

Từ thực tế đó, tỉnh Phú Thọ kiến nghị, Ban chỉ đạo trung ương tham mưu với Chính phủ thông báo kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở cho các địa phương xây dựng kế hoạch 5 năm triển khai thực hiện Chương trình. Các bộ, ngành trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn (một số dự án, tiểu dự án chưa có văn bản hướng dẫn), để các địa phương có cơ sở triển khai.

Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo, điều hành Chương trình; chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương tham mưu thể chế hóa các văn bản quy định của trung ương liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, UBND tỉnh Phú Thọ cần xây dựng ban hành cơ chế lồng ghép nguồn lực, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước, các tổ chức chính trị, xã hội để đầu tư, hỗ trợ xây dựng các dự án, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên tập trung nguồn lực cho địa bàn các xã, thôn, xóm đặc biệt khó khăn, các xã có khả năng thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn gắn với việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Hải Thanh
#