Nghệ An: Thu nhận gần 1,5 triệu tài khoản định danh điện tử

- Thứ Năm, 04/05/2023, 09:50 - Chia sẻ

Với sự quyết liệt, sâu sát, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tính đến ngày 15.4, toàn tỉnh đã thu nhận 1.494.541 tài khoản định danh điện tử.

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Kết quả dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đã tăng một cách đột phá.

Trong tháng 4, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt mức trung bình 48,91%, tăng 5,41% so với tháng 3. Nổi bật là nhóm dịch vụ công Cư trú của ngành Công an, nhóm dịch vụ công ngành Điện lực được tiếp nhận đạt tỷ lệ 100% trên Cổng dịch vụ công; nhóm dịch vụ công cấp hộ chiếu, xử lý vi phạm hành chính (phạt nguội) của ngành Công an được tiếp nhận đạt từ 95 - 100% trên Cổng dịch vụ công; nhóm dịch vụ công ngành Tư pháp được tiếp nhận đạt tỷ lệ 85.7%; Bảo hiểm xã hội tiếp nhận đạt tỷ lệ  86,23%...

Nghệ An: Thu nhận 1.494.541 tài khoản định danh điện tử -0
Công an thành phố Vinh trực tiếp xuống cơ sở thu thập thông tin cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho học sinh. Nguồn: congan.nghean.gov.vn

Đặc biệt, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử cho công dân sinh năm 2004, 2005, 2007, 2008 phục vụ các kỳ thi THCS, THPT năm 2023. Tính đến ngày 15.4, toàn tỉnh đã thu nhận 1.494.541 tài khoản định danh điện tử, gồm: 669.951 tài khoản định danh điện tử mức 1 và 824.590 tài khoản định danh điện tử mức 2; cấp được 2.687.882 thẻ CCCD gắn chíp; thu nhận 194.675/194.703 hồ sơ CCCD, định danh điện tử mức 2, đạt 99.98%.

Cùng với đó, ngành Công an đã nỗ lực không ngừng trong công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và “làm sạch” dữ liệu dân cư, bảo đảm thông tin công dân “đúng, đủ, sạch, sống”. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Công an tỉnh, Sở Tư pháp, hiện nay các địa phương đang tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh đăng ký hộ tịch trực tuyến, đăng ký hộ tịch lưu động. Trong tháng 4, các đơn vị, địa phương đã triển khai đăng ký hộ tịch trực tuyến đạt 20.934 trường hợp, trong đó đăng ký 3 dịch vụ công thiết yếu đạt 14.571 trường hợp, chiếm tỷ lệ 85.7%.

Đến nay, tất cả các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Trong tháng, Sở Y tế thực hiện số hóa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã trả kết quả đạt 100% TTHC cung cấp đạt mức độ 4; tổng số hồ sơ tiếp nhận được số hóa là 103 hồ sơ, đạt 100%; ngành Tư pháp tăng cường rà soát, chuyển dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chuẩn bị các điều kiện để số hóa 346.874 dữ liệu hộ tịch năm 2023.

Ngọc Nam
#