Huyện Yên Dũng (Bắc Giang):

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

- 15:50, 29/07/2022

Ngày 1.7.2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Dũng ban hành Nghị quyết số 68 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư (Nghị quyết). Sau một năm thực hiện Nghị quyết đã tạo chuyển biến tích cực trong việc tạo mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn.

Rõ người, rõ việc trong thực hiện nhiệm vụ

Địa bàn huyện Yên Dũng trước đây có một số dự án trọng điểm chậm tiến độ, phải xin gia hạn. Việc cưỡng chế thu hồi đất thiếu chặt chẽ, dẫn đến đơn thư kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của huyện. Qua đánh giá, nguyên nhân là do số lượng dự án phải thu hồi đất, giải phóng mặt bằng lớn, tăng theo từng năm, trong khi các cơ chế, chính sách liên quan có nhiều thay đổi; nguồn gốc sử dụng đất phức tạp.

Đáng chú ý, một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chưa phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân ở nhiều nơi hiệu quả thấp. Vai trò tham mưu của cơ quan chuyên môn hạn chế, sự phối hợp giữa các ngành, địa phương thiếu chặt chẽ, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm…

Bí thư Huyện ủy Thạch Văn Chung cho biết, “khắc phục những hạn chế trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn, trọng điểm, cấp bách trên địa bàn, thành viên là các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo ngành chuyên môn, Bí thư Huyện ủy trực tiếp làm Trưởng ban. Ở cấp xã, cách làm cũng tương tự như vậy”.

Để Nghị quyết được triển khai thực hiện có hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện phương châm “hai trước”: Đảng đi trước một bước (đi trước trong phổ biến chủ trương thực hiện dự án) và Nhà nước phải chuẩn bị trước một bước. Đơn cử, một dự án tháng 9 lựa chọn nhà đầu tư thì ngay từ thời điểm này, ngoài rà soát các loại đất, huyện tiến hành rà soát bản đồ để xác định trong dự án có bao nhiêu loại đất, bao nhiêu bờ vùng, bờ thửa nhằm chủ động trong việc quy chủ.

Đặc biệt, huyện áp dụng triệt để chủ trương rõ người, rõ việc trong thực hiện nhiệm vụ. UBND huyện xây dựng kế hoạch chi tiết giải pháp triển khai đến cấp xã, trong đó giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp chịu trách nhiệm rõ từng khâu; xác định rõ nhiệm vụ của từng xã, thôn trên cơ sở đó chính quyền các cấp kiểm điểm tiến độ hằng tuần.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, từng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy bám sát địa bàn phụ trách, phối hợp với cấp ủy địa phương nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng -0
Sau khi giải phóng mặt bằng, Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Công an huyện đi Quốc lộ 17 thuộc thị trấn Nham Biền đang được gấp rút thi công.

Nhiều dự án lớn được triển khai thực hiện vượt tiến độ

Đối với những dự án trọng điểm, gặp khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, Tổ tuyên truyền của Ban Thường vụ Huyện ủy được thành lập theo phương châm Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên, lãnh đạo đơn vị cấp huyện là người xã, thị trấn nào sẽ phân công trực tiếp tuyên truyền tại địa phương đó.

Nổi bật như khi triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến quốc lộ 17, Phó trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Nguyễn Văn Công được phân công làm Tổ trưởng Tổ tuyên truyền công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường từ xã Yên Lư đến Tiền Phong. Thực hiện nhiệm vụ, Tổ xây dựng kế hoạch, phân thành từng nhóm hộ, đến tận ngõ, xóm, nhà dân để gặp gỡ, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Được biết, đoạn từ Yên Lư đi Tiền Phong có chiều dài 3,5 km, liên quan đến hơn 100 hộ. Hiện người dân đã cơ bản thống nhất với chủ trương, nhận bồi thường và bàn giao toàn bộ phần đất ruộng cho nhà thầu thi công bảo đảm tiến độ; còn lại đất vườn và đất thổ cư đang chờ quyết định giá bồi thường.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng những cách làm hiệu quả trên, trong một năm qua, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện có chuyển biến tích cực. Nhiều dự án lớn được triển khai thực hiện đạt và vượt tiến độ. Đơn cử, dự án xây dựng cầu Đồng Việt chỉ trong hơn một tháng đã hoàn thành việc quy chủ, sau đó hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện để sau 5 tháng tiến hành giải phóng mặt bằng xong 32 ha, kịp thời khởi công xây dựng.

Hay như tại Khu Công nghiệp Yên Lư, đến nay đã quy chủ đất xong ở 6 thôn và đang triển khai xác định nguồn gốc sử dụng đất. Trong khi đó, dự án xây dựng đường nối từ đường tỉnh 299 đi đường tỉnh 293 (đoạn qua Trạm Y tế thị trấn Tân Dân cũ) với khoảng 4 ha đất thu hồi đã lập hồ sơ và chi trả bồi thường xong...

Có thể khẳng định, Nghị quyết về bồi thường, giải phóng mặt bằng của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Dũng đã tạo chuyển biến lớn về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị trong huyện về công tác giải phóng mặt bằng. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thời gian tới, các dự án đầu tư vào địa bàn huyện triển khai thuận lợi, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thảo Anh