Khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Hồ Chí Minh

- Thứ Ba, 19/09/2023, 15:13 - Chia sẻ

Ngày 19.9, HĐND TP. Hồ Chí Minh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), đồng thời kết hợp tổng kết việc thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND TP Khóa X. 

Khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Hồ Chí Minh -0
Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại Kỳ họp thứ 11

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, Kỳ họp sẽ xem xét các dự thảo nghị quyết kèm tờ trình của UBND TP liên quan đến việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố.

Cụ thể là tờ trình về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; tờ trình cơ cấu tổ chức bộ máy tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP. Thủ Đức; về quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP. Thủ Đức; tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức quy định đối với số lượng cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; danh mục dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu áp dụng loại hợp đồng BOT.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP. Hồ Chí Minh sẽ xem xét tờ trình của UBND TP về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn; xem xét về hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt đối với công dân đăng ký tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; tờ trình quy định về mức chi giải thưởng cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp; tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức chi triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" tại TPHCM; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…

Kỳ họp diễn ra trong 1 ngày. Buổi chiều, HĐND TP sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết việc thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đắc Trường
#