Khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh, nhũng nhiễu tiêu cực, không tham mưu giải quyết công việc

- Thứ Năm, 29/06/2023, 19:56 - Chia sẻ

Kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP. Hà Nội với lãnh đạo quận, huyện, thị xã Quý II.2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), nhất là khắc phục triệt để tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực, không tham mưu giải quyết công việc.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác CCHC, trong 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số PAPI, SIPAS, PARINDEX, PCI và triển khai Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh ngiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy chế, nhất là các quy trình phối hợp để giải quyết công việc nội bộ (TTHC nội bộ).

Theo đó, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thành phố, các Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cần vào cuộc quyết liệt, chịu trách nhiệm về hiệu quả, chất lượng công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị mình.

Khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh, nhũng nhiễu tiêu cực, không tham mưu giải quyết công việc -0
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. Ảnh: ITN

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành ủy đang chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và chuẩn bị ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong xử lý công việc của các cấp ủy, địa phương, đơn vị thuộc TP. Hà Nội và Kế hoạch triển khai thực hiện, vì vậy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động nghiên cứu, sớm ban hành văn bản để tập trung triển khai mạnh mẽ, quyết liệt.

Thành phố cũng sẽ rà soát, đánh giá hiệu quả để tiếp tục đề xuất phương án thực hiện phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nhất là các nhóm có thủ tục hồ sơ hành chính được giao dịch nhiều như: Tư pháp, đất đai, xây dựng, lao động - thương binh và xã hội, bảo hiểm, thuế... Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC, các quy định hành chính, TTHC nội bộ, trọng tâm là các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, tư pháp, y tế, giáo dục, giao thông vận tải...

Khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh, nhũng nhiễu tiêu cực, không tham mưu giải quyết công việc -0
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ITN

Đối với nội dung thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND chỉ đạo phối hợp chặt chẽ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt làm cơ sở pháp lý để UBND thành phố ban hành Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức, đơn giá, giá dịch vụ vệ sinh môi trường phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường.

Thành ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát tình hình quản lý, vận hành các khu xử lý Nam Sơn, Xuân Sơn; Tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo chủ động tiếp nhận, xử lý khối lượng rác thải đến năm 2025 trong trường hợp nhà máy đốt rác có sự cố, chưa đầu tư đúng tiến độ, đảm bảo việc tiếp nhận xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố không bị gián đoạn; Tiếp tục đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư Nhà máy điện rác Sóc Sơn hoàn thành và đi vào hoạt động chính thức trong năm 2023; Hoàn thành Nhà máy điện rác Seraphin vào quý I.2024.

Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh nội dung điều chỉnh Quy hoạch chất thải rắn Thủ đô để tích hợp vào điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

Văn Anh
#