Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVI năm 2022

- Thứ Sáu, 23/09/2022, 01:39

Ngày 22.9, tại TP. Thanh Hóa, Cục Công thương địa phương, Bộ Công thương phối hợp với Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác khuyến công của các tỉnh, thành phía Bắc năm 2021 và 9 tháng năm 2022 và định hướng hoạt động khuyến công năm 2023.

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVI năm 2022 -0
Toàn cảnh hội nghị

Theo Báo cáo của Cục Công thương địa phương, tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2021 của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc là 130,4 tỷ đồng, đạt 91,7% so với kế hoạch năm (142,2 tỷ đồng). Trong đó, khuyến công quốc gia, tổng kinh phí thực hiện là 50,3 tỷ đồng; đạt 99,4% so với kế hoạch (50,6 tỷ đồng). Về khuyến công địa phương, tổng kinh phí thực hiện là 80,1 tỷ đồng; đạt 87,6% so với kế hoạch (91,5 tỷ đồng).

Một số địa phương bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương ở mức khá trong khu vực cho hoạt động khuyến công là: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nghệ An, Thái Bình...

Năm 2022, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công được duyệt của các tỉnh, thành khu vực phía Bắc là 174,3 tỷ đồng, tăng 22,6% so với kế hoạch năm 2021 (142,1 tỷ đồng). Ước thực hiện 9 tháng năm 2022, kinh phí toàn vùng đã thực hiện ước đạt 73,7 tỷ đồng, đạt 42,3% kế hoạch năm, cao hơn 112,8% so với cùng kỳ. Nguồn kinh phí khuyến công phân bố hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở công nghiệp nông thôn...

Cục trưởng Cục Công thương địa phương Ngô Quang Trung đánh giá, chính sách khuyến công thời gian qua đã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc từ chỉ đạo, nhận được sự quan tâm của các ngành, các cấp từ công tác chỉ đạo đến hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện. Mặc dù còn nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, tác động vĩ mô của xung đột chính trị và kinh tế thế giới, công tác khuyến công đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tiếp sức, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) vượt qua khó khăn, khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định và phát triển.

Trong những tháng cuối năm, các địa phương phấn đấu hoàn thành 100% các đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương được giao năm 2022; bảo đảm xây dựng, đăng ký các đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia năm 2023 đúng thời hạn, có chất lượng; tập trung xây dựng các đề án nhóm, phấn đấu xây dựng được đề án điểm; hoàn thành các chỉ tiêu về số dự án và doanh thu tư vấn phát triển công nghiệp; 100% các địa phương cử cán bộ chuyên trách về hoạt động khuyến công tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức. Thực hiện tốt các hoạt động, chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về khuyến công...

Trúc Oanh