Gia Lai triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023

- Thứ Ba, 07/03/2023, 19:03 - Chia sẻ

Ngày 7.3, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch số 493/KH-UBND về triển khai thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia” (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai kế hoạch xây dựng NTM, UBND tỉnh Gia Lai xác định các mục tiêu giúp vùng nông thôn thay đổi như: đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng; cải thiện, nâng cao đời sống người dân nông thôn; phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ một cách toàn diện, tạo cơ hội cho người dân nông thôn phát triển kinh tế; xây dựng nếp sống văn hoá.

Gia Lai triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023  -0
Làng Hà Đừng, xã Đak Rong, huyện KPang đổi thay từ chủ trương xây dựng làng nông thôn mới

Chương trình MTQG xây dựng NTM có các nội dung gồm: thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới (Theo Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 20.7.2022 của UBND tỉnh); thực hiện các tiêu chí xã NTM (Theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 16.11.2022 của UBND tỉnh); thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao; tập trung đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn của 3 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn trong năm; thực hiện các tiêu chí làng NTM. Kế hoạch huy động nguồn vốn để triển khai thực hiện chương trình năm 2023 dự kiến hơn 7.217 tỷ đồng.

Để triển khai kế hoạch, UBND tỉnh đã tiến hành các giải pháp gồm: đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động để tạo được sự đồng thuận trong cán bộ và người dân nông thôn tham gia thực hiện chương trình; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn trong tổ chức...

Các công tác lập kế hoạch, tỉnh Gia Lai sẽ đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong định hướng phát triển chung của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Trong quá trình thực hiện phải lựa chọn các hạng mục ưu tiên, cấp bách có kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể. Tận dụng các nguồn lực được hỗ trợ để triển khai hiệu quả 6 chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm mang lại hiểu quả tại địa phương.

Đức Trí
#