Gia Lai: Tăng cường quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản

- Thứ Năm, 12/05/2022, 12:32 - Chia sẻ

UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, tham mưu việc xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vào các chương trình, đề án, kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt công tác thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nghiên cứu tham mưu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh để khuyến khích, hỗ trợ phát triển các vùng trồng và cơ sở đóng gói theo quy mô sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu của nước xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần chú trọng đẩy mạnh công tác khuyến nông, đặc biệt là công tác tập huấn cho nông dân về quy trình canh tác theo hướng sử dụng vật tư đầu vào tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; ghi chép và hoàn thiện các hồ sơ liên quan trong quá trình sản xuất phục vụ truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Đồng thời, đẩy mạnh việc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc duy trì đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của nước nhập khẩu tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số…

Nhật Phương