Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai

Đồng lòng vượt khó

- Chủ Nhật, 07/08/2022, 05:58 - Chia sẻ

Theo Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành, thực hiện phong trào thi đua “Nâng cao hiệu quả công tác - Quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022, lập thành tích chào mừng 27 năm thành lập BHXH Đồng Nai”, 6 tháng cuối năm, các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng tốt những thời cơ, thuận lợi, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành chỉ tiêu cả năm 2022.

Kịp thời chi trả chế độ bảo hiểm

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do BHXH tỉnh vừa tổ chức, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến 30.6.2022, số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh là 2.626.136 người, đạt 90% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó, tổng số người tham gia BHYT là 2.614.623 người, đạt 90,8% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 83,3% dân số.

6 tháng cuối năm 2022, BHXH Đồng Nai phấn đấu số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 12.628 tỷ đồng
6 tháng cuối năm 2022, BHXH Đồng Nai phấn đấu số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đạt 12.628 tỷ đồng

Về tổng thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, 6 tháng đầu năm đạt 11.178,3 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; BHXH tỉnh cũng giải quyết và chi trả chế độ BHXH, BHYT kịp thời, đầy đủ, bảo đảm thuận lợi cho người dân; 100% đơn vị nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính qua bưu điện; 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đã liên thông và gửi dữ liệu hàng ngày lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Từ đầu năm đến hết tháng 6.2022, BHXH tỉnh đã thực hiện thanh, kiểm tra các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại 269 đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. Qua thanh tra, kiểm tra, đã kiến nghị truy đóng các loại bảo hiểm cho 359 lao động do chưa đóng, đóng thiếu thời gian với số tiền 2,4 tỷ đồng; kiến nghị truy đóng cho 485 lao động do đóng thiếu mức quy định với số tiền 759 triệu đồng; kiến nghị thu hồi hơn 1,3 nghìn lượt hưởng chế độ BHXH ngắn hạn sai quy định, với số tiền 789 triệu đồng; kiến nghị thu hồi về quỹ BHYT do các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT chi sai với số tiền 5,1 tỷ đồng...

Theo BHXH tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, tình trạng nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài đã ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ cho người lao động. Ngoài ra, số lượng người lao động nghỉ việc hưởng BHXH một lần gia tăng, dẫn đến số lượng lớn người dân rời hệ thống BHXH, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội mà Đảng và Nhà nước đang hướng tới. Đó là những khó khăn, thách thức mà BHXH tỉnh đang phải đối diện, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đã được BHXH Việt Nam giao trong năm 2022.

Bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ quy trình

Phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022, với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác - Quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022, lập thành tích chào mừng 27 năm thành lập BHXH Đồng Nai”, Giám đốc Phạm Minh Thành cho biết, để hoàn thành kế hoạch năm 2022, BHXH Đồng Nai còn phải phấn đấu số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 99.530 người trở lên, bảo hiểm thất nghiệp đạt 99.270 người trở lên, số người tham gia BHYT đạt 263.805 người trở lên, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 28.790 người; phấn đấu số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đạt 12.628 tỷ đồng và giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp dưới mức chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. 

Đặc biệt, toàn ngành BHXH phải chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thực hiện chính sách trên địa bàn. Quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành, kiểm soát dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm thực hiện trong dự toán được giao năm 2022; sử dụng chi phí quản lý BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm gắn với kết quả phát triển số người tham gia.

Bên cạnh đó, giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, kịp thời và đúng quy định; quản lý chặt chẽ số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh, ngăn ngừa và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các hành vi vi phạm chế độ chính sách, lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; bảo đảm sử dụng an toàn, hiệu quả các quỹ này.

Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai chỉ đạo, toàn ngành tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ, phát huy truyền thống tinh thần đoàn kết thông qua từng hành động, từng công việc cụ thể, chia sẻ và trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Thủ trưởng các đơn vị bám sát tình hình thực tế, xây dựng phương án chi tiết từng ngày, từng tuần và từng tháng; phân công, phân nhiệm bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử; tạo thuận lợi tối đa cho đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân.

Dương Cầm