Đồng Nai: Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6

- Thứ Sáu, 03/12/2021, 17:15
Sáng 3.12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XI) đã khai mạc hội nghị lần thứ 6. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày: 3 và 4.12.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu khai mạc Hội nghị 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu khai mạc Hội nghị 

Hội nghị sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng năm 2021. Xem xét và quyết nghị về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022, cũng như các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trên các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa - xã hội; phát triển thương mại, dịch vụ, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận và cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và chương trình công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; điều chỉnh phương án chuyển đổi Phòng Công chứng thành Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã định hướng một số nội dung cần tập trung thảo luận và cho ý kiến. Cụ thể, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và công tác phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Dịch Covid-19 lây lan khắp cả nước, tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, sinh kế và đời sống nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, các đại biểu tham dự hội nghị cần bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy và từ tình hình thực tiễn của tỉnh, ngành, địa phương, đơn vị, phân tích kỹ tình hình, chỉ rõ những kết quả đạt được và mức độ thực hiện. Rà soát lại những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, để xác định những vấn đề còn hạn chế, vấn đề mới nảy sinh cần tập trung chỉ đạo trong năm 2022. Đánh giá cụ thể những tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn trước mắt và lâu dài. Đặc biệt, cần dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới để từ đó đề xuất các giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhằm phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị, các đại biểu suy nghĩ, bám sát thực tiễn cuộc sống, kiến nghị, đề xuất các giải pháp bảo đảm tính khả thi, làm cơ sở vững chắc cho việc triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ tỉnh trong năm 2022. Cần phân tích, làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, được xác định trong dự thảo Nghị quyết nhằm tạo bước chuyển biến vững chắc về nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Liên quan đến dự thảo Chương trình làm việc năm 2022, Chương trình công tác quý I.2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy năm 2021; chương trình công tác năm 2022 về công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hội nghị quan tâm, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để thống nhất việc tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2022. Trong đó, cần xác định những vấn đề trọng tâm phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả ngay từ những tháng đầu năm của quý I.2022.

Đối với các dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 về công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các đại biểu cho ý kiến về kết quả thực hiện trong các báo cáo đánh giá đã đầy đủ, đúng mức chưa? những vấn đề gì cần được bổ sung, làm rõ hơn trong các báo cáo đánh giá, nhất là những mặt còn hạn chế, yếu kém?. Trên cơ sở đó, có kiến nghị, đề xuất bổ sung nhiệm vụ, giải pháp gì để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh trong năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, nghiên cứu, đóng góp ý kiến, đó là kế hoạch triển khai các lĩnh vực đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021 - 2025; về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giai đoạn 2021 - 2025; về phát triển thương mại, dịch vụ và kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng... Trong đó, xem xét cần bổ sung hay điều chỉnh nội dung nào, đóng góp thêm các mô hình, giải pháp, cách làm hay để thống nhất tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, nhiệm vụ năm 2022 rất nặng nề, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Dự báo tình hình dịch Covid-19 tuy từng bước được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. Theo Bí thư Tỉnh ủy, từng đồng chí tham dự Hội nghị phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đánh giá đúng tình hình, trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất các giải pháp mới, đột phá, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh để tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhằm khắc phục hạn chế, khó khăn để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Vân Phi