Đổi thay ở Quỳnh Lưu

- Thứ Hai, 08/07/2024, 10:14 - Chia sẻ

Với quyết tâm chính trị, Đảng bộ, chính quyền huyện Quỳnh Lưu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các mặt, trong đó chú trọng đầu tư, thực hiện các chương trình, đề án điểm như: Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững… Qua đó, đã góp phần thay đổi diện mạo miền quê nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Nghệ An.

100% các xã đạt nông thôn mới

Theo Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu Hoàng Danh Lai, những năm 2010 trở về trước, Quỳnh Lưu chỉ là huyện thuần nông, kết cấu hạ tầng, giao thông chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm tới 15,3%; đời sống Nhân dân khó khăn, thiếu thốn.

Đổi thay ở Quỳnh Lưu -0
Nông thôn mới ở Quỳnh Lưu

Cũng vào thời điểm đó, các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới được ban hành. Đảng bộ, chính quyền huyện nắm bắt thời cơ, tập trung huy động mọi nguồn lực, thuyết phục các tầng lớp đảng viên, Nhân dân thay đổi tư duy, cùng hành động và nỗ lực thực hiện công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, phong trào phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu từ đó được các cấp, các ngành chung sức, đồng lòng thực hiện. Trong đó, có sự đóng góp quan trọng, thiết thực của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Với 22 năm trực tiếp tham gia điều hành ở tổ chức tín dụng đặc thù này, Giám đốc NHCSXH huyện Quỳnh Lưu Nguyễn Quý Thái cho biết, định hướng hoạt động từ khi thành lập (2003) đến nay là thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đơn vị luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Cùng với đó là sự quan tâm chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, của lãnh đạo địa phương, và với tinh thần nỗ lực vượt khó khăn, thử thách của đội ngũ cán bộ tín dụng chính sách nên đã triển khai hiệu quả các giải pháp phù hợp. Huy động được nguồn vốn lớn từ nhiều kênh, nhiều đối tượng, nhiều hình thức và khơi thông được dòng chảy vốn ưu đãi, góp phần thiết thực giúp dân giảm nghèo, nâng cao cuộc sống.

Với sự kiên trì, tận tâm của những cán bộ tín dụng chính sách đã góp phần thu hái “trái ngọt” trên vùng đất Quỳnh Lưu, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, hiện chỉ còn 2,12% và có 32/32 xã (100%) đạt chuẩn nông thôn mới.

Nâng thu nhập lên 60 triệu đồng

“Tiếng lành” về hiệu quả của đồng vốn tín dụng chính sách ở Quỳnh Lưu vang xa. Nhờ đồng vốn vay từ chương trình tín dụng giải quyết việc làm, các hộ dân nghèo xã Quỳnh Minh đã chủ động đầu tư nhà màng phủ, nhà lưới che, thâm canh nghề trồng rau sạch, dưa xanh, đạt mức thu nhập bình quân đầu người tăng dần từ 49,5 triệu đồng (năm 2022) lên 54 triệu đồng (cuối năm 2023), dự định hết năm nay sẽ đạt 58-60 triệu đồng; đời sống người nông dân đã ấm no, tươi sáng hơn. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 1,07%.

Tiêu biểu tại thôn 2, xã Ngọc Sơn, gia đình ông Đào Đức Bang đã sử dụng 100 triệu đồng vay vốn chính sách lập được cơ sở chăn nuôi, trồng trọt tổng hợp với đàn bò sinh sản 8 con, đàn dê thịt 25 con và vườn cây ăn quả cam, bưởi, táo, lê 2 ha, mỗi năm thu lợi 150 triệu đồng, lại còn thoát ra khỏi danh sách hộ nghèo, đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện.

Thực tế cho thấy, trên quê hương giàu truyền thống hiếu học Quỳnh Lưu ngày nay, hầu hết hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, có đủ điều kiện đã được vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, kịp thời vào vụ sản xuất kinh doanh. Điều này chứng tỏ, NHCSXH huyện Quỳnh Lưu trong nhiều năm qua đã huy động nguồn lực tài chính lớn, chuyển tải nhanh chóng nguồn vốn về khắp làng quê, đến đúng từng hộ nghèo, từng gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

Đổi thay ở Quỳnh Lưu -0
Cán bộ tín dụng luôn kịp thời động viên, thăm hỏi hộ vay vốn

Đến 30.4.2024, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách ở huyện Quỳnh Lưu đạt xấp xỉ 850 tỷ đồng, tăng 393 tỷ đồng so với năm 2014. Kết quả trên đạt được khẳng định sự nỗ lực của NHCSXH huyện Quỳnh Lưu trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp huy động được nguồn vốn lớn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống của đông đảo hộ nghèo, hộ cận nghèo, kể cả hộ mới thoát nghèo.

Kết quả trên cũng khẳng định cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của địa phương đã quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, thông qua công tác chỉ đạo quyết liệt việc chuyển giao các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước về một đầu mối là NHCSXH để sử dụng, quản lý theo quy định, đồng thời cân đối bổ sung ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để tăng thêm nguồn lực cho vay các đối tượng chính sách đặc thù trên địa bàn.

Toàn bộ nguồn vốn do Trung ương cấp, trong đó có 15,1 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương chuyển sang đã được những cán bộ tín dụng chính sách huyện Quỳnh Lưu chuyển về đúng từng địa chỉ, từng đối tượng thụ hưởng thông qua 33 Điểm giao dịch xã với 482 Tổ Tiết kiệm và vay vốn ở khắp thôn xóm, cụm dân cư, giúp người dân có vốn chủ động xuống đồng, lên đồi vào vụ sản xuất, tạo nguồn thu.

Song hành với công tác huy động nguồn lực, chuyển tải nguồn vốn về đúng đối tượng thụ hưởng, NHCSXH huyện Quỳnh Lưu đã xây dựng, thực hiện phương thức quản lý tín dụng đặc thù, phù hợp với thực tế địa phương. Đó là việc cùng các tổ chức hội đoàn thể; nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên ký kết lại hợp đồng ủy thác vay vốn chính sách, tạo thành dây chuyền 4 nhà: “ngân hàng, chính quyền, đoàn thể, Tổ Tiết kiệm và vay vốn” chung tay góp sức giúp dân vay vốn, sử dụng vốn chính sách đầu tư hiệu quả trong phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản, mở mang ngành nghề truyền thống.

Minh Uyên
#