Bảo hiểm xã hội Gia Lai

Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm y tế

- Thứ Tư, 04/08/2021, 05:43
Để tiếp tục duy trì và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đặc biệt là chỉ tiêu bao phủ về bảo hiểm y tế (BHYT), bảo đảm mọi người dân đều có thẻ BHYT để được chăm sóc sức khỏe, thời gian tới, cùng với việc phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chính sách về BHYT, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT bằng nhiều hình thức.
Bác sĩ Trạm Y tế xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) khám bệnh cho trẻ em
Nguồn: ITN

Chưa đạt hiệu quả mong muốn

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Gia Lai, đến cuối tháng 6.2021, toàn tỉnh có trên 1,37 triệu người tham gia BHYT, chiếm 90,17% dân số. Năm 2021, Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện chỉ tiêu bao phủ về BHYT đạt trên 91% dân số. Tuy nhiên, theo đại diện BHXH tỉnh, do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến việc tham gia BHYT của người dân. Mặt khác, trình độ dân trí còn hạn chế, một bộ phận người dân còn tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước để được cấp miễn phí thẻ BHYT.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai Đoàn Ngô cho biết, thời gian qua dù công tác tuyên truyền về BHYT đã được quan tâm, song vẫn chưa đạt hiệu quả mong muốn. Nguyên nhân là do dịch Covid-19, dẫn đến việc tổ chức hội nghị đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT rất khó khăn. Cùng với đó, một số cấp ủy, chính quyền địa phương có lúc còn chưa quan tâm đến việc thực hiện chính sách BHYT, dẫn đến tỷ lệ người dân tham gia chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Đây là những trở ngại ảnh hưởng đến việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh.

 Ngoài ra, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng thẻ BHYT một số đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ, điều này cũng kéo theo tỷ lệ tham gia BHYT cũng giảm. Cụ thể, Gia Lai có 104 xã khu vực I, 29 xã khu vực II và 43 xã khu vực III. Như vậy, khu vực III giảm 18 xã, khu vực II giảm 78 xã so với trước đây; tương ứng giảm khoảng 271 nghìn người dân tộc thiểu số được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT.

BHXH tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2021 trên 91% dân số toàn tỉnh; đến năm 2025 đạt độ bao phủ về BHYT trên 94% theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra và đạt chỉ tiêu 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHYT theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức

Nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện chính sách BHYT, BHXH tỉnh Gia Lai đã báo cáo UBND tỉnh xem xét cho đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thoát khỏi danh sách phê duyệt theo Quyết định số 861/QĐ-TTg được tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đến hết ngày 30.6. Từ ngày 1.7 sẽ thực hiện cắt giảm thẻ BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH tỉnh cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn thống kê danh sách đối tượng không được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT theo Quyết định số 861; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn những người này tham gia BHYT theo hộ gia đình. Bên cạnh đó, đề nghị UBND các huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát số người tham gia BHYT thoát khỏi danh sách, điều chỉnh giảm số người không còn trong danh sách phê duyệt theo Quyết định số 861/QĐ-TTg nhưng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội… để đề nghị cấp thẻ BHYT.

Để tiếp tục duy trì và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đặc biệt là chỉ tiêu bao phủ về BHYT trên địa bàn tỉnh, bảo đảm mọi người dân đều có thẻ BHYT để được chăm sóc sức khỏe, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai Đoàn Ngô cho rằng, thời gian tới, BHXH tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chính sách về BHYT, đặc biệt trong triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT bằng nhiều hình thức; tăng cường củng cố, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đại lý thu để trở thành những tuyên truyền viên tích cực đưa chính sách BHYT đến gần với người dân. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hướng tới phục vụ tốt nhất người tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT. Đưa vào sử dụng có hiệu quả ứng dụng VssID-BHXH số của ngành BHXH trong khám chữa bệnh BHYT.

Cùng với đó, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cũng nhấn mạnh, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT đối với cơ quan BHXH và các cơ sở khám chữa bệnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành chính sách phù hợp để bảo đảm quyền, lợi ích của người bệnh.

Nhật Phương